Secret Service 92 2001-07-08.pdf

(49528 KB) Pobierz
Alone in the Dark 4
Mvst3 Exile
Gangsters2
Echalon
Arcanum
plus
Test Twardvch ovsków
9
J.,
JJ
07
JUŻ
WKRÓTCE DODATEK DO
DOSKONAŁEJ
GRY BALDUR'S GATE 2!
-
GRA ..IAGGED ALLIANCE i!!,!!!i PL ZA i!!9,90!
FINALFANTASY
-
We--wrześniu
wszystkie
drogi
prowadził
do
kina
66......
_,.................................Air
Command
3
42.-...Aione In
t11e
Dark
4: The New
Nlghtmare
112.............-
............
Atllnlls 'The
Lost
Empire
70
'"'"""""''-""""'"uo"'"'"""'Day
Ttaclef
E3 relacja-
Gorące
in·
formacje
zjankeskich
targów.
Czyli-
czym
jeszcze
ZJISkoczą
nas
·
producenci gier.
ALONEINTHE
Redaktor
naczelny
Waldemar
nPttaz
Ass''
Nowak
IOI/IIIIIr--.nne.com.p/
Z-ca
red.
nacz.
Ralai..Ltn
Hwlkr"Galecki
,....,._IM.com.pl
72.-...............- ...................... DBA
On
Une
52
.............................- ......................
Echelon
68 ........-
....................- ..........
Economlc
War
61 ............................- .............
Erotlca
lsłand
ST.............-
......- .....
Euroflghter
Typhoon
64
..........._ ..,..,_European
SUper
League
76
..........- .....- -.........
Faliout
Tactlcs PL
54
.................-
-..................................
Fiyl2
50
..............- ..........................
Gangstera
2
83
- - -.........................Giant
Klllers 2
75 _
........-
.....Giants Obywatel
Kabu1o
PL
T7
- · - -...............
Half-.llfe
GeneracJa
PL
74
...............Jagged
Alilance
2,5:
Uniinisiled
~PL
Seloallrz
nldllu:jl
DARK 4- W
sta-
rych
domach
często
straszy.
Tu
jedtudc
strach
nie ma
wielkich
oczu
i
to, co
spo·
tykizmy
za
zakrę­
tem,
może
nam
odgryźć głowę.
~~
Zap6ł
red&cyJny:
~islaw
Dariusz,Jhrgd'
G6!alski
Maciej"V~
Hajnrich
Pawili
"hJJJłł'
Janl<owski
Jakub
.CilułW
Kaczmarek
,;twu•
Borawald
Pawel
"ho/t'
Clwnlebvlec
INdlal
,.NtftiłiU''
Kalidak
~
..
Qłi"Kuk
An!fR8i
,.K.n!lasio"
tukasiak
Glugorz
.,11.-r''
Mtodawsld
Piolr
,.F,."U'
Moskal
Madej.,ll•ul'
Ogiński
Dariusz
"Koowwiit"
Pasturczak
ZdziiiiM
"PbUk"
Pisińsló
Plolr
-~" Rożalsl<i
Ratai
,.hlłoy''
Piasek
71 ...............,..,_
_ _
llen:hlnt
Prince
2
60
...............-
....................._,__
lir,
Drłller
• - - · - - -............................Myst3 Exlle
68
-·-
...................RC Simulator
58-............-
...................................Sega
GT
56......................._ ...........
Sky
Flghllrs 1945
75
.....................- ................
Szachy
2001
PL
73--The
W11
1111812:
The
Corąlestof
Canada
64
..................World
Chemplonshlp
Snooker
MYST3-Ko-
lejna przygoda
w
świecie
Mf.
STA.
Przepięk­
nie wyrem/ero·
waue
otoczenie
przyciąga
wuoknakaż.
Malm
~Ct1111fiiUI" Solłys
KrzysziOf
.,H-"
W~e!Zblcl<i
Oorillt,.T~
Wojnarowski
Knyszlof
,,A/ol''
Woźniak
dym kroku.
Webmaster
T
omaaz
,.NiłSht('
Wardziak
Dellgn l DTP
SlWIQProSaipl
l'lgRAsl"Oeslgn
~
Waldemar Nowak
Jacel<
Piel<arek
Adam
Andrzejewsló
Dzllł
Reklamy
Wojelech
Krzemień
lei.(0-22) 652-37-37,
o
503 914 600
78.....................-
......
Rune:
tłalis
of
Valhalla
79.....
Słlr
Trak: Ellte
Fotce
Expanslon Pack
80
Wimadle
88
........................................B&W
cz.
Oltalnla
80
--·-....- ....
Cossack.s-
Ewopean W1111
91
.....................- .......Evtllsland
cz.
os181nla
86..........................
Necronmlcon
cz.
Olłalnla
84 ...............................................Tropleo
cz.
1
. . . . ....,."."".com.pl
Druk
UNIPROM S.A.
W81Sl8Wa
Adres
do
korespondencji
SECRET SERVICE
oo.aoo
Warslawa
66
skr.
poczL
21
Sklepik
firmowy
Warszawa,
ul.
Biała
3 pok.
7
94
Hardware
100
.......................................
Lego
Mlndstonn
'17...........-
...........................RICOH
MP712SA
96
......................................Siedem
TWardziell
98
.....................................
To
nie
takle
trudne
94
..................................X-8ox
Runda
Druga
lel.l!ax
(0.22)
624·91-47
poniJL godz. 9"-16"
redakcja@
ssonlfrte.com.pl
www.ssonlloo.com.pl
Rodal<cja
nie
odpowiada
za
treść
ogloszeń
l
rękfam,
Materiałów
nie
zamówlonycn
m
122.....................................Komputery
z
DNA
124
...............Wonns
Armagedon na smutno
nie zwraca.
w
przypa<llcu
ptJblikaq
zastrzaga
sobie
1,
p<awo
do
sl<rótów.
Wszystkie utyto
znaJd
fnrnow.!
l
towarow<~S'I
zastrzeżone
przez
Ich
wtaśelciełL
130
MangaRoom
130.........................................0hl
My
Goddes
-
~
E
m
Wydawca:
ProScrlpt
Sp. z o.o.
f
,~
LISI'A
.,
ł
PRZEBO~OW
v.
2.0
ARCANUM-
Czy
połączenie
magii
i
pary
może
być
konkurencją
dla FALWUTA?
Czy
światARCANUM
będzie
tak samo
wciągający?
My
sądzimy, że
tak.
lipiec/sierpień
2001
.,.,.
5.
lis#a@ssonline.cont.pl
SS
1.
FALLOU1
fAC1ICS12J
ł
Strategia; rec.: SS 90; ocena: 9
,511O;
CD Projekt
FPP mullipl.;
rec.:
NSS
75; ocena: 9/10; LEM
Zasady funkcjonowania Listy Przebojów Czytelnilc6w SS:
-
Kaidy
ma
1 glos na
miesiąc!
-
Typy
gier
przyjmujemy pod adresem:
fisła@ssonfine.com,pł
-
W
temacie
(subject}
maiła
musi
być tytuł
typowanej
gry,
Objaśnienia
znaków:[!)
-nowość
na
Liście, ł-
skok na
wyższą poącjf,
ł-
spadek
na
niżsq
pozycjf,
[2]
-Ile
czasu gra
utrzymuje
się
na
Liście
Zestawienie powstaje na podstawie rankingu
sprzedaży
w sklepie internetowym VIVID.PL
BestsellerY
w
Slecll
l.
Dioblo
2:
Plon
zniuaenio
2. Trapico
J.
lniemet
Translotor
3.
Emperor:
Battle
for Dune
4.
Faliout
Tcxtics:
8rołherłtood Oł
Steel
5.
Jogged
AJJiance
2.5:
rJnlinwted
Business
2.
Collins:
Słownik
polsko-ang.
i
angielsko-pol.
3. Encyklopedia
PWN
4.
Doolcoła
Polslci
5.
EuroPius
+
Reword Millennium Profes. Pack
VIVID.PL
SICALA
OCEN:
0
KASZANA l BADZIEW! Zabierzcie to ode
mnie!
f)
CIENIZNA. Dobra, aby
pokazać
nie
lubla·
nym osobom, doskonale nadaje
się
jako
podkładka
pod mysz,
ewentualnie
jako
podstawka pod
kawę.
ł)
NIE POLECAMY. Szkoda
pieniędzy,
chyba
ie
zbliża się
koniec
roku podatkowego
l
szukacle wydatków
na pomoce naukowe.
lony
pomysł.
GRA
PRZYZWOITA,
spełniająca
wszystkie
wymogi
aktualnie
stawlane
tytułom
z da·
nego gatunku.
:.
.
GRA
PONADPRZECIĘTNA, •Jąca
cielcaile
elementy.
0
GRA WYBITNA,
którą
warto
zaklplć
ze
względu
na
llcme
walory artystyczne,
techniczne
l
fabularne.
0
GRA
WYŚMIENITA,
llliiSisz
mleć!
Stallo-
wi
pierwszą klasę
w
swoim
gata•n.
Ci)
GRA
PRZElOMOWA, kamleli
milowy
w
da·
nym
gatunku. Jeiell
jej
nie
wldzllleł
0
O
GRA SlABA,
maJąca
drobne wady l powie·
0
HALF-UFE-Ładny
komplecik. Szkoda tylko,
że
przyjemność
gry
w CS-a
można poczuć,
dopiero
gdy ma
się stałe łącze.
l w
nią
nie
grałeś,
to nla masz o
czy111
rozmawiać
z
kolegami.
4I&
GRA-LEGENDA!!! llaleiy
wytapetawać
~
sobie
pokój!
Zgłoś jeśli naruszono regulamin