Leszek Sykulski - (2014) Geopolityka. Skrypt dla początkujących.pdf

(6534 KB) Pobierz
Leszek Sykulski
GEOPOLITYKA
Skrypt dla początkujących
Wydawnictwo Naukowe Grategia
Leszek Sykulski
GEOPOLITYKA
Skrypt dla początkujących
Częstochowa 2014
Seria wydawnicza
Skrypty naukowe – GEOPOLITYKA XXI
Recenzenci
prof. dr hab. Piotr Eberhardt
Polska Akademia Nauk
prof. dr Andrej Kreutz
University of Calgary
Korekta
Magdalena Pluskota
Opracowanie typograficzne
Grategia sp. z o.o.
Grafika na okładce
Mishel Churkin, Flickr, CC BY 2.0
Copyright © Leszek Sykulski
Częstochowa 2014
ISBN 978-83-65047-00-7
Wydanie I
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe
Grategia sp. z o.o.
Al. Pokoju 6 lok. 64
42-207 Częstochowa
www.grategia.pl
e-mail: biuro@grategia.pl
4
SPIS TREŚCI
Przedmowa.............................................................................. 7
Rozdział 1. Teoria geopolityki.............................................. 11
1.1. Powstanie i rozwój geopolityki.................................. 11
1.2. Geopolityka – znaczenie pojęcia................................ 16
1.2.1. Geopolityka jako nauka ...................................... 20
1.2.2. Geopolityka jako paradygmat ............................. 23
1.2.3. Geopolityka jako doktryna i działalność
praktyczna ..................................................................... 26
1.3. Cel i zakres badań geopolitycznych........................... 27
1.4. Cechy myślenia geopolitycznego, geopolityka
a geografia polityczna ....................................................... 30
1.5. Subdyscypliny geopolityki......................................... 37
1.6. Myśl geopolityczna, teorie, koncepcje i doktryny
geopolityczne .................................................................... 40
1.7. Terminologia geopolityczna – wybór ........................ 45
1.7.1. Ośrodek siły ........................................................ 45
1.7.2. Przestrzeń geograficzna, położenie geopolityczne
....................................................................................... 47
1.7.3. Ład międzynarodowy i porządek geopolityczny 49
1.7.4. Kody geopolityczne ............................................ 50
Rozdział 2. Myśl geopolityczna na świecie .......................... 53
2.1. Prekursorzy geopolityki ............................................. 53
2.2. Klasyczna i współczesna myśl geopolityczna – wybór
........................................................................................... 61
2.1.1. Teoria państwa organicznego – Rudolf Kjellén
i Friedrich Ratzel........................................................... 62
2.2.2. Teoria potęgi morskiej – Alfred Mahan............. 66
Zgłoś jeśli naruszono regulamin