ochrona_PP_2008.pdf

(2849 KB) Pobierz
Ochrona przeciwprzepięciowa
firmy Moeller
Xpole
to nowoczesna seria
aparatury modułowej, która
skutecznie zabezpiecza
instalacje i urządzenia przed
skutkami zwarć, przeciążeń,
a także przed przepięciami.
Estetyczny wygląd oraz bogaty
osprzęt stanowią znaczny
postęp w porównaniu
z istniejącymi standardami.
2
OchrOna przeciwprzepięciOwa
Ograniczniki przepięć klasy B
*
Odgromniki SPB
• Do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami bezpośrednich
wyładowań atmosferycznych w napowietrzną sieć zasilającą lub
w zewnętrzną instalację odgromową
• Montowane w złączu lub rozdzielnicy głównej budynku
Konieczność zachowania odległości min. 10 m między
ogranicznikiem przepięć klasy B (I) i C (II)
• Poziom ochrony Up < 4 kV
SPB-35/440
SPB-60/260
• Wykonanie w obudowie szczelnej lub nieszczelnej
Prąd udarowy I
imp
(10/350)µs
25kA
35kA
60kA
*100kA
(szczelny)
(szczelny)
Typ
SPB-25/440
SPB-35/440
SPB-60/400
SPB-100/260
Nr artykułu
248142
248141
248143
248144
Maks. dobezp. topikowe
125 AgL
125 AgL
250 AgL
Odgromniki SPI
• Montowane w złączu lub rozdzielnicy głównej budynku
• rak konieczności zachowania odległości min. 10 m między
B
ogranicznikami klasy B (I) i C (II)
• Poziom ochrony Up < 1,5 kV
• Obudowa szczelna – brak wydmuchu zjonizowanych gazów na zewnątrz
SPI-35/440
SPI-100/NPE
Prąd udarowy I
imp
(10/350)µs
35kA
(szczelny)
*50kA (szczelny)
*100kA (szczelny)
Typ
SPI-35/440
SPI-50/NPE
SPI-100/NPE
Nr artykułu
263137
263138
263139
Maks. dobezp. topikowe
125 AgL
* – stosowany tylko jako iskiernik sumujący w układzie 3+1
Ograniczniki przepięć klasy C
Ograniczniki przepięć SPC
• Ochrona instalacji elektrycznych przed skutkami przepięć powstałych
w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych lub procesów
łączeniowych w sieci elektrycznej
• Montowane w rozdzielnicach piętrowych, oddziałowych i tablicach rozdzielczych
• Poziom ochrony dla SPC-S-20/280 < 1,4 kV
• Wymienne wkładki warystorowe
• Możliwość dobudowy styku pomocniczego SPC-S-HK do zdalnej
sygnalizacji uszkodzenia
SPC-S-20/280/4
SPC-S-20/280/1
• Wskaźnik zadziałania
Zastosowanie
odbiorniki
1-fazowe
system TN-C
system TN-S, TT, TN-C-S
Ilość bieg. Typ
1-bieg.
2-bieg.
3-bieg.
SPC-S-20/280/1
SPC-S-20/280/2
SPC-S-20/280/3
Nr artykułu
248172
248173
248174
248175
248193
Maks. dobezp. topikowe
160 AgL
160 AgL
160 AgL
160 AgL
160 AgL
4-bieg.
SPC-S-20/280/4
3+1-bieg. SPC-S-3+1
* – klasy B, C i D zgodnie z normą DIN VDE 0675 Teil 6. Klasy I, II i III zgodnie z normą IEC 61643-1.
3
Dwustopniowe ograniczniki przepięć klasy B+C
SPB-12/280/3
dla domu
SP-B+C/3+1
dla przemysłu
• Typ SPB-12/280 przeznaczony dla domków jednorodzinnych
• Typ SP-B+C przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej i przemysłu
• Zestawy montuje się w miejscach wprowadzeń instalacji elektrycznej do budynku (w / obok złącza lub rozdzielnicy głównej nn)
• Poziom ochrony U
p
< 1,5 kV
• Wymienne moduły w razie uszkodzenia (SP-B+C)
• Obudowa szczelna – brak wydmuchu gazów na zewnątrz
Zastosowanie
odbiorniki jednofazowe
system TN-S (L, N, PE)
system TN-C
system TN-S
TN-C
TN-S/TT
Typ
SPB-12/280
SPB-12/280/2
SPB-12/280/3
SPB-12/280/4
SP-B+C/3
SP-B+C/3+1
Nr artykułu
284698
285081
284699
285082
267489
267510
Maks. dobezp. topikowe
160 AgL
160 AgL
160 AgL
160 AgL
125 AgL
125 AgL
Ograniczniki przepięć klasy D
SPD-STC
• Indywidualna ochrona czułych urządzeń
• SPD-S montaż na szynie. Ochrona kilku
gniazdek tej samej fazy w pomieszczeniu
• SPD-STC montaż do gniazdka
• Wskaźnik stanu pracy oraz uszkodzenia
• Montaż jak najbliżej chronionych urządzeń
• SP-MS/SAT ochrona urządzeń systemów
antenowych
SP-MS/SAT
SPD-S-1+1
Wykonanie
do rozdzielnicy na szynę
do gniazdka elektr.
do gniazdka elektr. i TV
do kabli antenowych
Typ
SPD-S-1+1
SPD-STC
SPD-STC/TV-SAT
SP-MS/SAT
Nr artykułu
248202
105949
294126
107500
Maks. dobezp.
63 AgL / C 63
16 AgL / C16
16 AgL / C16
-
* – klasy B, C i D zgodnie z normą DIN VDE 0675 Teil 6. Klasy I, II i III zgodnie z normą IEC 61643-1.
4
OchrOna przeciwprzepięciOwa
Realizacja ochrony przeciwprzepięciowej domu jednorodzinnego
MS
lub
Z
lub
RG
lub
GSU
ST
5
Ogranicznik przepięć klasy B+C
SPB-12/280/4
Ogranicznik przepięć klasy D –
montaż w rozdzielnicy na szynie
SPD-S-1+1
Ogranicznik przepięć klasy D –
montaż w puszce podtynkowej
VDK 280 ES
Ogranicznik przepięć klasy D –
do gniazdka elektrycznego
SPD-STC
Ogranicznik przepięć klasy D –
do gniazdka elektrycznego i urządzeń TV/SAT
SPD-STC/TV-SAT
Ogranicznik przepięć klasy D –
do gniazdka elektrycznego i systemu ISDN
SPD-STC/ISDN
Ogranicznik przepięć do ochrony urządzeń
lub
systemów antenowych
SP-MS/SAT
RG
– rozdzielnica główna
Z
– złącze
GSU
– główna szyna uziemiająca
ST
– skrzynka teleinformatyczna
MS
– Multiswitch
Zgłoś jeśli naruszono regulamin