Buduj swoje zycie odpowiedzialnie i zuchwale.pdf

(2565 KB) Pobierz
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji
"Buduj swoje życie
odpowiedzialnie i zuchwale"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Twój E-Biznes
Copyright by Złote Myśli & Kamila Rowińska, rok 2013
Autor: Kamila Rowińska
Tytuł: Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale
Data: 10.03.2013
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
www.zlotemysli.pl
email:
kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Spis treści
Przedmowa ...........................................................................9
Wstęp ..................................................................................17
Rozdział I. Jakie są twoje wartości? ....................................27
Rozdział II. Jak wygląda twoje życie
z innej perspektywy? ......................................................37
Rozdział III. Twoje wymarzone życie ................................49
Rozdział IV. Ponieważ w życiu liczy się
tylko twoja odpowiedź ...................................................79
Rozdział V. Jakie role pełnisz w życiu? .............................101
Rozdział VI. Pozostawaj w życiu poza trójkątem .............113
Rozdział VII. Jesteś tym, z kim najczęściej przebywasz ...129
Rozdział VIII. Twoje życie jest odzwierciedleniem
twoich myśli i ich kierunku ..........................................143
Rozdział IX. Twój umysł jest jak ogród,
ty jesteś jego ogrodnikiem ............................................151
Rozdział X. Koncentruj swoje myśli
wokół swoich celów ......................................................169
Rozdział XI. Wytycz cele skutecznie ................................177
Rozdział XII. Buduj swoje życie zuchwale! ......................193
Rozdział XIII. Przekrocz bariery osiągnięcia
swoich celów .................................................................203
Rozdział XIV. Twoja wymarzona pasja ............................221
Zakończenie ......................................................................233
Rozdział III.
Twoje wymarzone życie
Kiedy stworzyłam kurs
7 kroków do osiągnięcia ambit-
nych celów,
dostałam wiele listów od uczestników kur-
su podekscytowanych tym, co mogli zobaczyć dzięki
stworzeniu swojego koła życia. Mam nadzieję, że ty
również dzięki temu ćwiczeniu możesz teraz popa-
trzeć na swoje życie z lotu ptaka i dostrzec to, czego
nie widzisz na co dzień.
Większość z nas nosi gdzieś głęboko w sercu wy-
obrażenie swojego idealnego życia. Takiego, jakim
chciałaby żyć, gdyby nie istniały żadne ograniczenia.
Nosimy obrazy naszych wymarzonych zawodów,
związków, rodzin, znajomości. Gdzieś w głowie mamy
idealne wyobrażenia swojej sylwetki, stylu życia, jaki
moglibyśmy prowadzić, pasji, jakiej chcielibyśmy od-
dać się bez reszty. Często na wyobrażeniach się kończy
i po chwili fantazjowania wracamy do rzeczywistości,
49
Zgłoś jeśli naruszono regulamin