Andrzej Klim - Tak się kręciło. Na planie 10 kultowych filmów PRL.pdf

(2386 KB) Pobierz
Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
Grupa PWN
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
tel. 22 695 45 55
www.pwn.pl
Copyright © for the text by Andrzej Klim, 2016
Wydanie pierwsze
Wydawca:
Dąbrówka Mirońska
Redaktor inicjujący:
Katarzyna Kucharczuk
Redakcja:
Renata Bubrowiecka
Współpraca:
Marcin Kicki
Korekta:
Olga Gorczyca-Popławska, Zofia Kozik
Projekt okładki:
Paweł Panczakiewicz/PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN
Zdjęcie na okładce:
Agencja POLFILM/EAST NEWS
Fotoedycja:
Barbara Chmielarska-Łoś, Andrzej Klim
Produkcja:
Mariola Iwona Keppel
Skład wersji elektronicznej na zlecenie Wydawnictwa Naukowego PWN:
Tomasz
Szymański /
konwersja.virtualo.pl
eBook został przygotowany na podstawie wydania papierowego z 2016 r., (wyd. I)
Warszawa 2016
ISBN 978-83-01-18892-4
Informacje w sprawie współpracy reklamowej:
reklama@pwn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza publikacja ani jej żadna część nie może być
kopiowana, zwielokrotniana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody
wydawcy.
Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś
przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić
nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli
cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.
A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.
Szanujmy cudzą własność i prawo.
Więcej na
www.legalnakultura.pl
Polska Izba Książki
SPIS TREŚCI
WSTĘP
POPIÓŁ I DIAMENT
NÓŻ W WODZIE
SAMI SWOI, NIE MA MOCNYCH, KOCHAJ ALBO RZUĆ
REJS
ZIEMIA OBIECANA
NOCE I DNIE
MIŚ
SEKSMISJA
KRÓTKI FILM O ZABIJANIU
PRZESŁUCHANIE
BIBLIOGRAFIA
PRZYPISY
Zgłoś jeśli naruszono regulamin