Elżbieta Durys - Amerykańskie popularne kino policyjne 1970-2000.pdf

(4963 KB) Pobierz
Elżbieta Durys – Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 5a
e-mail: durys@uni.lodz.pl
RECENZENT
Jerzy Szyłak
REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ
Małgorzata Szymańska
SKŁAD KOMPUTEROWY
Marta Kotwas
PROJEKT OKŁADKI
Adrian Dutkowski
Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ
© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013
Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie I. W.06045.13.0.H
ISBN 978-83-7525-986-5 (wersja
elektroniczna)
ISBN 978-83-7525-861-5 (wersja papierowa)
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
90-131 Łódź, ul. Lindleya 8
www.wydawnictwo.uni.lodz.pl
e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl
tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62
Spis  treści  
Podziękowania  ................................................................................................................................  7
Acknowledgments  .........................................................................................................................  9
.
Wstęp  ..............................................................................................................................................  11
Rozdział  I.  Kino  policyjne  jako  gatunek  oraz  kontekst  jego  powstania  ...............................  37
Gatunki  w  filmoznawczej  refleksji  teoretycznej  .............................................................  37
Zmiany  w  gatunkach  w  latach  siedemdziesiątych  XX  wieku  ......................................  48
Kino  policyjne  a  nowe  podejście  do  gatunków  ...............................................................  52
Sensy  i  znaczenia  .................................................................................................................  57
Kino  policyjne  –  konteksty  rozwoju  gatunku   .................................................................  62
.
Blef  Coogana  
..................................................................................................................  68
Kino  policyjne  –  konteksty  rozwoju  gatunku  cd.  ...........................................................  72
Charakterystyka  kina  policyjnego  
.....................................................................................  81
Rozdział  II.  „Zacietrzewiony  glina”  i  kino  policyjne  lat  siedemdziesiątych  XX  wieku   ..  129
.
Filmy  z  policjantami  końca  lat  sześćdziesiątych  XX  wieku  
.........................................  129
Kino  policyjne  w  latach  siedemdziesiątych  XX  wieku   ................................................  140
.
Brudny  Harry  
.......................................................................................................................  145
Pozostałe  filmy  z  inspektorem  Callahanem  ..................................................................  201
Francuski  łącznik  
..................................................................................................................  218
Rozdział  III.  Policyjne  kino  akcji  lat  osiemdziesiątych  XX  wieku  .......................................  241
Action  blockbuster  
................................................................................................................  242
„Żelazne  ciało”  ...................................................................................................................  250
Charakterystyka  kina  akcji  ...............................................................................................  253
Wątek  kumplowski  ...........................................................................................................  260
Mississippi  w  ogniu  
.....................................................................................................  266
Wątki  homoerotyczne  .......................................................................................................  270
Kłopot  z  męskością  ............................................................................................................  275
Ciężka  próba  
.................................................................................................................  276
Tango  i  Cash  
................................................................................................................  278
Wątki  homoerotyczne  cd.  .................................................................................................  282
Dwurasowe  kino  policyjne:  stereotypy  Afroamerykanów,  syndrom  „dla  tatusia”,  
mit  „idyllicznego  antymałżeństwa”  ...............................................................................  284
Stereotypy  w  przedstawianiu  Afroamerykanów   ................................................  284
.
W  upalną  noc  
...............................................................................................................  287
Syndrom  „dla  tatusia”  
..............................................................................................  291
Mit  „idyllicznego  antymałżeństwa”  ......................................................................  293
Męskie  ciało  w  policyjnym  kinie  akcji  ............................................................................  294
Cykl  Zabójcza  broń  ..............................................................................................................  299
Cykl  Szklana  pułapka  ..........................................................................................................  327
Rozdział  IV.  Kino  policyjne  w  latach  dziewięćdziesiątych  XX  wieku  
................................  359
Kino  policyjne  z  seryjnym  mordercą  ..............................................................................  362
Kontekst  kulturowy  ..................................................................................................  362
Termin  ‘seryjny  morderca’  ......................................................................................  366
Rozwój  historyczny  formuły  ...................................................................................  367
Dusiciel  z  Bostonu  a  schemat  policyjnego  kina  z  seryjnym  mordercą  
................  372
Hybrydyczność  formuły  ..........................................................................................  374
Postać  profilanta   .......................................................................................................  376
.
Horror  i  slasher  movie  ................................................................................................  379
Monstrum   ..................................................................................................................  381
.
Milczenie  owiec  
...........................................................................................................  383
.
Łowca  
...........................................................................................................................  393
Siedem  
..........................................................................................................................  409
Postać  policjantki  w  kinie  lat  dziewięćdziesiątych  XX  wieku  
.....................................  432
Zakończenie  
.................................................................................................................................  463
Bibliografia  ..................................................................................................................................  471
Spis  ilustracji  
................................................................................................................................  487
Indeks  filmów  .............................................................................................................................  489
Indeks  nazwisk  ...........................................................................................................................  499
Synopsis  .......................................................................................................................................  507
Od  Redakcji  .................................................................................................................................  511
 
Podziękowania  
Materiały  do  niniejszej  publikacji  mogłam  zebrać  dzięki  stypendium  
Polsko-­‐‑Amerykańskiej   Komisji   Fulbrighta.   Podczas   mojego   dziewięcio-­‐‑
miesięcznego   pobytu   na   University   of   Texas   w   Austin   (USA)   w   roku  
akademickim   2009–2010   powstała   ostateczna   koncepcja   pracy,   jak   rów-­‐‑
nież   znaczące   jej   fragmenty.   Chciałabym   w   tym   miejscu   podziękować  
pracownikom   Komisji   (w   Warszawie   i   w   Waszyngtonie)   oraz   Depart-­‐‑
ment  of  Radio-­‐‑Television-­‐‑Film  (RTF)  za  ich  pracę  i  opiekę  nad  stypendy-­‐‑
stami.  
Pragnę   serdecznie   podziękować   prof.   Thomasowi   Schatzowi   z   De-­‐‑
partment   of   Radio-­‐‑Television-­‐‑Film,   University   of   Texas   w   Austin,   za  
zaufanie,   jakim   mnie   obdarzył,   odpowiadając   na   maile   od   nieznanego  
badacza   z   Polski,   nieustające   wsparcie   w   procesie   ubiegania   się   o   sty-­‐‑
pendium  oraz  czas  i  uwagę,  które  poświęcił  mojemu  projektowi  podczas  
mojego  pobytu  na  UT.  
Chciałabym   też   podziękować   prof.   Janet   Staiger   za   możliwość  
uczestniczenia   w   prowadzonych   przez   nią   zajęciach,   prof.   Sharon  
Strover  za  wyrażenie  zgody  na  mój  pobyt  w  RTF  oraz  wszystkim  innym  
pracownikom  katedry.  
Mój  pobyt  w  Austin  okazał  się  dużo  łatwiejszy  dzięki  pomocy  i  za-­‐‑
angażowaniu  mieszkających  w  Teksasie  Polaków.  Szczególnie  wiele  za-­‐‑
wdzięczam   Państwu   Lidii   i   Tomaszowi   Księżykom   oraz   Beacie   i   Ewie  
Manek.  Dzięki  Wam  dużo  łatwiej  odnalazłam  się  w  nowej  dla  mnie  rze-­‐‑
czywistości   i   czułam   się   przez   ten   czas   spędzony   w   Teksasie   jak   w   do-­‐‑
mu.  
Praca  nad  książką  to  długi  proces,  na  który  składają  się  setki  godzin  
spędzone   samotnie   w   bibliotekach   i   przed   monitorem   komputera.   Tym  
bardziej   istotne   jest   więc   wsparcie   i   pomoc   ze   strony   innych.   W   tym  
miejscu  chciałabym  gorąco  podziękować  Ewie  Brzezińskiej  (nieustająco),  
Lee  Sparksowi  i  Heather  Wright  za  naszą  przyjaźń  i  rozmowy.  Szczegól-­‐‑
nie  jednak  wiele  w  tym  okresie  zawdzięczam  Hakanowi  Tuncelowi.  
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin