Katarzyna Citko - Filmowy świat Pedra Almodovara. Uniwersum emocji.pdf

(38835 KB) Pobierz
•  Spis treści  •
Trans Humana
Białystok 2007
•  Spis treści  •
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Grażyna Stachówna
prof. zw. dr hab. Janusz Plisiecki
Projekt okładki:
Redakcja:
Korekta:
©
Katarzyna Citko
Elżbieta Kozłowska-Świątkowska
Zespół
Copyright by Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
red. nacz. E. Kozłowska-Świątkowska
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20
Tel./fax 085 745-72-86
zamówienia: tel. 085 745-74-23
http://pip.uwb.edu.pl/transhumana; e-mail: transhum@uwb.edu.pl
Wydanie I
Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Wszystkie prawa zastrzeżone
All rights reserved
Białystok 2007
ISBN 978-83-61209-00-3
Druk i oprawa: MZGraf, s.c.
•  Spis treści  •
Spis treści
Wstęp
Rozdział 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11
Problematykaemocjiwbadaniachpsychologicznych,westetyce
iwteoriifilmu
Biologiczne i fizjologiczne koncepcje emocji
Psychoanaliza a emocje
Emocje w koncepcjach filozoficznych
Uniwersalne i kulturowe konteksty rozumienia emocji
Emocje a interakcje społeczne
Emocjonalistyczne teorie sztuki
Emocje procesu twórczego i afekty twórców
Problematyka emocji w koncepcjach filmoznawczych
8.1. Pierwsze emocjonalistyczne teorie filmowe, koncepcja
Seriusza Eisensteina
8.2. Teorie psychoanalityczne i poststrukturalne
8.3. Kognitywne teorie filmowe a problematyka emocji
8.4. Emocje filmu, emocje widza, emocje przewrotne
Problemy z badaniem emocji w dziełach sztuki
17
18
20
25
29
33
37
41
45
45
49
52
58
62
9.
Rozdział 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PoczątkitwórczościPedraAlmodóvara.Seksjakoużywka:
przyjemność,lekkość,akceptacja
La movida
i jej wpływ na twórczość Pedra Almodóvara
Początki twórczości filmowej Pedra Almodóvara: kino w formacie
super 8 mm
76
Muzyczna twórczość Pedra Almodóvara w okresie
la movidy
82
Inspiracje plastyczne w filmowej twórczości Pedra Almodóvara
89
Twórczość literacka Pedra Almodóvara
91
Początki fabularnej twórczości filmowej Pedra Almodóvara — etap pop:
Pepi, Luci, Bom i inne laski z naszej paczki oraz Labirynt
namiętności
95
Strategie autorskie w kinie Almodóvara: inspiracja kulturą pop,
dekonstrukcja
camp:
recycling, pastisz, kicz
108
68
72
•  Spis treści  •
Rozdział 3
Grzechorazprzekraczanietabu—Pośródciemności
iZłewychowanie:emocjezwiązanezwiarąijejodrzuceniem,
namiętnościperwersyjne
1.
2.
3.
Autorskie strategie dekonstrukcji tradycyjnych rytuałów wiary
i obrzędów religijnych w twórczości Pedra Almodóvara
Kategoria grzechu i przekroczenie tabu: emocje związane z wiarą
Namiętności perwersyjne: emocje bohaterów Pośród ciemności
i Złego wychowania oraz towarzyszące im emocje odbiorców
114
115
124
137
Rozdział 4
Żądzaseksualnazespolonaześmiercią:Matador,
Prawopożądania.Rozkosz,namiętność,pasjatwórcza
jakoemocjenajsilniejsze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zespolenie miłości i śmierci w sztuce hiszpańskiej
Emotikony świata przedstawionego w Matadorze i sposoby
ich konstruowania a emocje twórcy: śmierć i miłość zespolone
w namiętnym paroksyzmie
Bohaterowie Matadora jako postacie słabe i silne: dekonstrukcja
tradycyjnych ról płciowych, emocje związane z realizacją namiętności
Pożądanie jako prawo życia i śmierci, pasja twórcza jako siła
wampiryczna — emotikony Prawa pożądania a emocje ich twórcy
Emocje bohaterów Prawa pożądania: miłość, niespełnienie,
nienawiść
Emocje odbiorców Matadora i Prawa pożądania: odrzucenie,
akceptacja, fascynacja
169
170
174
186
194
200
210
Rozdział 5
Rodzinazdekonstruowana:Czymjasobienatozasłużyłam?,
Zwiążmnie!,Wysokieobcasy,Wszystkoomojejmatce.
Miłośćjakoemocjarozpaczliwieposzukiwana
1.
2.
3.
4.
5.
Szkic do portretu rodzinnego: Zakazany owoc miłości
Tragikomedia z zakończeniem w miarę szczęśliwym — brak miłości
jako udręka w filmie Czym ja sobie na to zasłużyłam?
Masochizm zdekonstruowany i poszukiwanie tradycyjnych wartości
w filmie Zwiąż mnie!
Relacje pomiędzy matką a córką: miłość, nieczułość, kompleksy
i poczucie winy — melodramat macierzyński: Wysokie obcasy
Miłość macierzyńska, traumatyczna rozpacz i pocieszenie
płynące z kobiecej przyjaźni: Wszystko o mojej matce
215
218
222
246
263
280
Zgłoś jeśli naruszono regulamin