Angora_2020_23___1564.pdf

(21225 KB) Pobierz
Co może zrobić PiS,
jeśli Duda przegra?
ISSN 0867 8162
Nr indeksu 378739 K 45850
– str. 12 – 13
m.angora.pl
www.angora.com.pl
PRZEGLĄD
PRASY
KRAJOWEJ
I ŚWIATOWEJ
Nakład: 414 106 egz.
WARSZAWA-CHICAGO-DORTMUND-TORONTO-NOWY JORK-WILNO
USA – 4.00 USD; CANADA – 3.90 CAD; UK – 1.80 GBP; EUROPA – 1.90 EUR; LITWA – 1.01 EUR
Nr 23 (1564)
Rok XXXI
7 czerwca 2020 r.
Cena 5 zł
(w tym 8% VAT)
Rys. Katarzyna Zalepa
OBŁĘD WYBORCZY
Chociaż partii rządzącej zależy, żeby wybory prezydenckie odbyły się jak najszybciej, premier wciąż nie opublikował uchwały PKW
z 10 maja. Dopóki nie ma jej w Dzienniku Ustaw, marszałek Witek nie może podać kolejnego terminu. Sytuację komplikuje Senat
z poprawką, która mówi o głosowaniu po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy
2
KTO CZYTA, NIE BŁĄDZI
ANGORA nr 23 (7 VI 2020)
54
Grenlandia uzależnia
Rozmowa z Adamem Jarniewskim,
który mieszka i pracuje na Grenlandii.
W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Poniedziałek 1.06.
Dzień Dziecka
Jakub, Konrad, Hortensja
56
Szukamy ciągu dalszego
– Dostrzegam w ludziach piękno
Andrzej Tyszko to jeden
z najwybitniejszych polskich fotografów.
58
Marzenie „dla ludu”
Volkswagen Touareg.
Rys. Tomasz Wilczkiewicz/Angora
59
Ewa Wachowicz i Marek Brzeziński
o gotowaniu
PERYSKOP
69
Zabójczy słupek rtęci
Rok 2020 zapowiada się jako najgorętszy
w dziejach.
Wtorek 2.06.
Erazm, Marianna, Maria, Marzanna
Środa 3.06.
Leszek, Tamara, Klotylda
Czwartek 4.06.
Franciszek, Karol
Piątek 5.06.
Waleria, Wolter, Bonifacy
Sobota 6.06.
Norbert, Paulina, Dominika, Bogumiła
Niedziela 7.06.
Robert, Wiesław
71
Były kiedyś dwa gatunki człowieka
Najstarszy Europejczyk znaleziony
w bułgarskiej jaskini.
72
Tajemnicza łowczyni nietoperzy
Słynna wirusolożka ostrzega
przed nowymi epidemiami.
73
Zabójstwo dla honoru
7
Cały Pilchu
(Angora)
Nie żyje pisarz i felietonista Jerzy Pilch.
22
Jak dziwka w kompot
(Nie)
Monika z prawicy wysyła nagie zdjęcia
Michałowi z lewicy.
W Iranie ojciec zamordował sierpem
córkę.
8
Janusz Korwin-Mikke, Antoni Szpak
9
Henryk Martenka, Sławomir Pietras
24
Gwiazdy zamiast dowodów
O filmie Sylwestra Latkowskiego
AKTUALNOŚCI
„Nic się nie stało”.
11
Hejtem po oczach
25
Szachy od Castro
„Wiadomości” TVP w oczach
medioznawcy.
74
Wojna Trumpa z Twitterem
76
Nie lubią Niemców, ale kochają
ich pieniądze
Mowa o Włochach.
77
Masz długi? Zlicytują ci... psa!
Dziwne praktyki ukraińskiej
sprawiedliwości.
12
Wybory na ostrzu noża
(Interia)
PiS nie wyklucza konsekwencji prawnych.
Tomasz Zimoch rozmawia z Jerzym
Kostrą, byłym szachowym mistrzem
Polski.
78
Poznać i zrozumieć świat
– Kraj z innej bajki
Hiszpania.
28
Sacrum i profanum
Mariusz Drapikowski to jeden
z najlepszych bursztynników na świecie.
13
Sasin bezkarny za wydanie
70 mln zł na pseudowybory
(NaTemat.pl)
14
Wielkie luzowanie
(Angora)
Rząd rezygnuje z odpowiedzialności.
Sami musimy o siebie zadbać.
79
Mała antologia hymnów świata
(114)
Gwinea Równikowa.
POZA PRAWEM
33
Plantator z równika
Polski biznes narkotykowy u podnóża
Kilimandżaro.
80
Studium znikania
Paryski nie-co-dziennik Leszka
Turkiewicza.
81
Las prosto z nieba
Kanadyjczycy skorzystają z dronów
do zasiania miliarda drzew.
SPOŁECZEŃSTWO
16
Działa już od ponad tygodnia!
1* Teatr Online, pierwsza w Polsce
stała scena w sieci.
34
Tasakiem w głowę zamiast
zaległej wypłaty
(Angora)
Pracownik jak niewolnik.
82
Proszę wstać! Nauka idzie!
AB
18
Dyktatura ciemniaków
(Wirtualna Polska)
Rozmowa z aktorem Adamem Ferencym.
ANGORKA
39 – 46
Tygodnik nie tylko dla dzieci
OBYCZAJE
48
Już nie będzie normalnie
„Angora” na salonach warszawki.
19
Śmierć gotówki?
(Angora)
Pandemia COVID-19 wpływa na obrót
pieniądza.
50
Skaczący czyściciel plaży
(Dziennik Bałtycki)
Fauna przybrzeżnych wód Bałtyku.
21
Mnie też zmieniano tematy audycji
(Wirtualna Polska)
...mówi Kuba Strzyczkowski, nowy
dyrektor radiowej Trójki.
52
Księgi na kwarantannę
(Książki. Magazyn Literacki)
Bestsellery maja.
OGÓREK NA TYDZIEŃ
Premier Morawiecki powie-
dział: „Wybierzmy już wresz-
cie tego prezydenta”. Otóż
chodzi właśnie o to, że co naj-
mniej połowa Polaków nie chce
wybrać tego, tylko całkiem inne-
go prezydenta.
MICHAŁ OGÓREK
I wtedy zrywam się z krzykiem
przecieram oczy ze snu
cieszę się twoim dotykiem
i tym, co powiesz mi znów...
Czemu rozlałeś mleko?
zaspany łazisz wciąż
kiedy coś kupisz dzieciom
jaki tam z ciebie mąż
I tyle będzie wokół
wymówek, żalów, łez
na które brak sposobu
lecz to już nasza rzecz
to nasza rzecz
Andrzej Sikorowski
Fot. archiwum
Piosenka
o kłótni porannej
Śpiewane z Ireną Santor
Budzi się nasze mieszkanie
krzesło i tapczan, i drzwi
za chwilę wspólne śniadanie
i pierwsza kłótnia o nic
Budzą się nasze kłopoty
dokładnie siódma pięć
biegniemy razem do okien
sprawdzić, czy pada deszcz
Znowu rozlałeś mleko
zaspany łazisz wciąż
kiedy coś kupisz dzieciom
jaki tam z ciebie mąż
Kochana, mam już dosyć
ciągłych narzekań i łez
w robocie tyle roboty
jakiej? Nie twoja rzecz
nie twoja rzecz
Czasami w sennych marzeniach
w pałacu żyję jak lord
dziewczyny co chwilę zmieniam
pieniędzy pęcznieje stos
TYGODNIK ANGORA
działa na podstawie art. 25, 26, 29
(zamieszczając także wypisy dla celów dydaktycznych), 33 i 49
ust. 2 ustawy o prawie autorskim z 4 lutego 1994 r. Szczegóły
wyjaśniamy w rozesłanym do redakcji i udostępnianym na żąda-
nie liście intencyjnym. Sprostowania i odpowiedzi drukujemy
po opublikowaniu w pismach, skąd dokonaliśmy przedruku. Nie
zwracamy niezamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie pra-
wo do skrótów i opracowań tekstów. Tygodnik ANGORA płaci
autorom za przedruki.
Przekazując zdjęcie do redakcji, autor oświadcza, że nie narusza
ono przepisów prawa ani chronionych dóbr osób trzecich, co ozna-
cza, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na publika-
cję wizerunku. Autor oświadcza również, że jest w pełni uprawnio-
ny do dysponowania zdjęciem zgodnie z prawem autorskim i godzi
się na jego bezpłatną publikację w Tygodniku „Angora”.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
i reklam opublikowanych zgodnie z art. 36 Prawa Prasowego.
DYREKTOR
– Danuta Kotkowska
DYREKTOR WYDAWNICTWA
– Jerzy Wyrozumski
REDAKTOR WYDAWCA
– Anna Kuliś
REDAKTOR NACZELNY
– Paweł Woldan
ZASTĘPCA RED. NACZELNEGO
– Katarzyna Gorzkiewicz
SEKRETARZ REDAKCJI
– Maciej Wilczek
KIEROWNIK REDAKCJI
– Henryk Krupiński
SEKRETARIAT
– Elżbieta Białkowska, Elżbieta Walecka
ZESPÓŁ
– Wojciech Andrzejewski, Andrzej Berestowski, Kata-
rzyna Binkowska, Jacek Binkowski, Przemysław Bogusz, Boh-
dan Gadomski, Anna Gajda, Tomasz Gawiński, Janusz Glanc-
Szymański, Małgorzata Kopeć, Piotr Kotkowski, Maciej Mali-
nowski, Henryk Martenka, Adam Lewaszkiewicz, Bohdan C.
Melka, Michał Ogórek, Jan Olczyk, Adam Owczarek, Agnieszka
Pacho, Krzysztof Różycki, Beata Woldan.
WSPÓŁPRACOW-
NICY:
Grażyna Anczewska, Wojciech Chądzyński, Aleksander
Janik, Janusz Korwin-Mikke, Tomasz Kuliś, Wojciech Nomejko,
Sławomir Pietras, Adam Sumera, Antoni Szpak, Marek Szpak,
Jan Tomkowski, Ewa Wesołowska, Marcin Wilczek.
FOTO-
SKŁAD
– Zbigniew Galant (kierownik), Małgorzata Kruczkow-
ska, Anna Ożga, Grzegorz Ożga.
FOTOEDYTOR
– Piotr
Kamionka.
KOREKTA
– Agnieszka Freus (kierownik), Barbara
Krupińska.
RYSOWNICY
– Jolanta Piekart-Barcz (kierownik),
Sławomir Kiełbus, Piotr Rajczyk, Mirosław Stankiewicz, Jarosław
Szymański, Paweł Wakuła, Tomasz Wilczkiewicz, Katarzyna
Zalepa.
REKLAMA
– Robert Kuliś.
BIURO REKLAMY
TYGODNIKA ANGORA
– tel./fax 42 632-07-67
REKLAMA
AGENCYJNA – SCOOP Sp. z o.o.
Ewa Micek, tel. 22 312-40-
75.
PROMOCJA
– Andrzej Wójtowicz.
DZIAŁ SPRZEDAŻY
– Mariusz Witkowski (kierownik), Krzysztof Kosiński, Adam
Piotrowski.
DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI Z CZYTELNIKAMI
– Mateusz Koprowski.
KSIĘGOWOŚĆ –
Magdalena Kamion-
ka, Zuzanna Romanowska.
Redakcja Tygodnika ANGORA, 90-007 ŁÓDŹ, pl. Komuny
Paryskiej 5a, tel. 42 632-61-79, fax 42 632-07-59; www.ango-
ra.com.pl, www.angorka.com.pl; e-mail: redakcja@angora.
com.pl; Wydawca: Wydawnictwo Westa-Druk Sp. z o.o.,
90-007 ŁÓDŹ, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. 42 632-61-79;
Druk: Drukarnia Prasowa SA w Łodzi, al. Piłsudskiego 82;
Nakład: 414 106 egz.; Nr indeksu 37-87-39, ISSN 0867-8162.
At the area of the USA is an exclusively authorised distri-
butor, Baxter Logistics INC., 1900 E Golf Rd Ste 950A,
Schaumburg, IL 60173-5034.
Herausgeber in Deutschland; Verlag Hübsch & Matuszczyk KG
Biuro: Luisental 2, 51399 Burscheid; prenumerata i redakcja: tel.
+49 2174 8964480, fax +49 2174 8964481, prenumerata: abo@
prenumerata.de, redakcja: redakcja@angora-online.de; dział
reklamy: tel. +49 2382 7667578, fax +49 2382 7667579,
werbung@angora-online.de; dystrybucja: tel. +49 2174 8941155,
fax +49 2174 8941156, angora.vertrieb@t-online.de
ZAMÓWIENIA NA PRENUMERATĘ
w wersji papierowej i na e-wydania moż-
na składać bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl, infolinia:
22 693 70 00, czynna w dni robocze
w godzinach 7 – 17. Ceny prenumeraty
zagranicznej – priorytet – wysyłanej przez
redakcję (kwartalnie): Europa 220 zł (55
euro), USA 220 zł (88 USD), Australia
350 zł (140 USD). Wpłat należy dokonać na konto: Wydaw-
nictwo Westa-Druk sp. z o.o., Bank PEKAO XI O/Łódź
24124030731111001011967072. Kod BIC: PKOPPL-
PW. IBAN: PL
Prenumeratę dostarczono do Urzędu Przewozu Poczty
w Łodzi 31 maja 2020 r. o godz. 11.00
4
PRASOWE ZDJĘCIA TYGODNIA
ANGORA nr 23 (7 VI 2020)
USA. W Minneapolis, największym mieście stanu Minnesota, trwają protesty. Płoną komisariaty i samochody, sklepy są demolowane
i grabione. Punktem zapalnym zamieszek stała się śmierć George’a Floyda. Ten czarnoskóry 46-latek zginął podczas interwencji czterech
policjantów. – czytaj w „Peryskopie” str. 70
Fot. Kerem Yücel/AFP/East News, Reuters/Forum i AP/East News
PAKISTAN. Zabawa dzieci w Peszawarze.
Fot. Bilawal Arbab/EPA/PAP
KOREA POŁUDNIOWA. Władza zamyka szkoły kilka dni po otwarciu,
bowiem kraj znów odnotowuje wysoką zachorowalność na COVID-19.
Fot. Park Chul-hong/Yonhap via AP/East News
ANGORA nr 23 (7 VI 2020)
PRASOWE ZDJĘCIA TYGODNIA
5
TURCJA. Dezynfekcja meczetu Sulejmana Wspaniałego przed ponownym otwarciem.
Fot. Tolga Bozoglu/EPA/PAP
INDIE. Tygrysie igraszki potrafią być spektakularne. Rezerwat zwierząt Tadoba Andhari.
Fot. Mihir Mahajan/Solent News/East News
Opracowała: KATARZYNA GORZKIEWICZ,
kgorzkiewicz@angora.com.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin