Jan A. Wendt - Zarys geografii turystycznej.pdf

(2008 KB) Pobierz
jan a. Wendt
Zarys
geografii
turystycZnej
uniwersytet gdański
jan a. Wendt
Zarys
geografii
turystycZnej
uniwersytet gdański 2011
skrypt dla studentóW krajoZnaWstWa
i turystyki historycZnej
Redaktor serii
Iwona Janicka
publikacja finansowana przez unię europejską
w ramach europejskiego funduszu społecznego.
projekt „kształcimy profesjonalistów – kompleksowy
program kształcenia skierowany do studentów,
absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych
uniwersytetu gdańskiego”
uda-pokl.04.01.01-00-320/10-00
recenzja
Mirosław Boruszczak
konsultacje
Maciej sokołowski
korekta
andrzej arent
projekt okładki i stron tytułowych
lidia nadolska
Zdjęcia na okładce
jan kruszewski
ISBN 978-83-7326-815-9
Wydawnictwo uniwersytetu gdańskiego
81-824 sopot, ul. armii krajowej 119/121
tel./fax (58) 523 11 37, tel. 725 991 206
http://wyd.ug.gda.pl;
e-mail: wyd@ug.gda.pl
SpiS treści
W
STĘP
CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA I METODY BADAŃ W GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Turystyka, jej pojęcie i definicje
Podstawowe pojęcia w turystyce i geografii turystycznej
Walory turystyczne
Wybrane metody badań w geografii turystycznej
Wybrane problemy w badaniach geografii turystycznej
Zarys rozwoju turystyki
Zarys historii badań geografii turystycznej
Klasyfikacje ruchu turystycznego
Wiek, struktura i motywacje turystów
Typy, rodzaje i odmiany turystyki
Infrastruktura transportowa – transport lądowy
Transport lotniczy na świecie
Transport lotniczy w Europie
Transport wodny i turystyka morska
Łączność – internet w turystyce
Baza noclegowa
Holdingi, systemy i łańcuchy hotelowe
System jakości bazy noclegowej
Baza gastronomiczna
Usługi turystyczne i baza towarzysząca
Turystyka jako czynnik przemian ekonomicznych
Turystyka jako czynnik przemian społecznych i kulturowych
Turystyka jako czynnik przemian w środowisku przyrodniczym
Regionalizacja turystyczna świata
Regiony turystyczne Europy
Morskie regiony turystyczne
Położenie geograficzne Polski
Granice, euroregiony i turystyka transgraniczna
Walory turystyczne Polski
Regiony turystyczne Polski
7
7
12
14
17
19
23
CZĘŚĆ II. ROZWÓJ I KLASYFIKACJE TURYSTYKI
23
26
29
33
34
39
CZĘŚĆ III. TRANSPORT I INTERNET W TURYSTYCE
39
42
46
50
54
59
CZĘŚĆ IV. BAZA TURYSTYCZNA
59
63
67
69
71
73
CZĘŚĆ V. TURYSTYKA A ZMIANY ŚRODOWISKA
73
76
78
80
80
84
86
93
CZĘŚĆ VI. REGIONALIZACJA I REGIONY TURYSTYCZNE
CZĘŚĆ VII. PODSTAWY GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ POLSKI
93
95
99
101
Zgłoś jeśli naruszono regulamin