RDA E-Aukcja-2.pdf

(180106 KB) Pobierz
Rzeszowski Dom Aukcyjny
RDA E-Aukcja 2
25/5/2020
1.
Polska, Denar krzy
ż
owy typu V, mennica W ielkopolska
krzyż
Awers: Krzyż perełkowy młodszy z O O w dwóch kątach
ramion.Brak napisów otokowych Rewers: Krzyż kawalerski z + • + •
w kątach ramion krzyża. Emisja przypisywana Wielkopolsce, koniec
XI w. CNP 648
Stan zachowania: 3+
2.
Polska, Denar krzy
ż
owy typu VI
krzyż
Cena wywoławcza: 30 zł
Awers: Krzyż prosty z •O•O w kątach ramion krzyża. W otoku:
R
U
X
I
Rewers: Krzyż kawalerski z U w jednym z
kątów ramion krzyża.W otoku legenda ukryta pod kołnierzem.
Odmiana z końca XI wieku, znana ze skarbu ze Słuszkowa (FMP I,
235 Słuszków, tab. XCII, nr 235:10091). CNP 846
Stan zachowania: 3+
3.
Cena wywoławcza: 30 zł
Polska, Denar krzy
ż
owy typu VI, Kalisz( ?)
krzyż
Awers: Krzyż prosty z •••• w kątach ramion krzyża. W otoku:
C
(...)
(...) Rewers: Krzyż kawalerski z U w jednym z kątów
ramion krzyża. W otoku widoczne szczątki legendy Późniejsza
odmiana, prawdopodobnie z końca XI wieku, Kalisz? CNP 858
Stan zachowania: 3+
4.
Cena wywoławcza: 30 zł
Polska, Denar krzy
ż
owy typu VI, Kalisz( ?)
krzyż
Awers: Krzyż prosty z •••• w kątach ramion krzyża. W otoku
widoczne szczątki legendy Rewers: Krzyż kawalerski bez znaków w
kątach ramion krzyża. W otoku: (...) O
R(...) Późniejsza odmiana,
prawdopodobnie z końca XI wieku, Kalisz? CNP 860
Stan zachowania: 3+
5.
Polska( ?), Denar typu VI
Cena wywoławcza: 30 zł
Awers: Krzyż perełkowy młodszy z + + + + w kątach ramion krzyża.
Brak napisów otokowych Rewers: Krzyż kawalerski. Brak napisów
otokowych. Moneta należąca do grupy CNP 621-645,
prawdopodobnie polskie naśladownictwo końca XI w. CNP 621-
645
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 30 zł
6.
Polska, Na
ś
ladownictwo denara krzy
ż
owego typu VI
Naś
krzyż
Awers: Krzyż perełkowy młodszy z + + + + w kątach ramion krzyża.
Brak napisów otokowych Rewers: Krzyż kawalerski z + pastorał +
pastorał w kątach ramion krzyża. Prawdopodobnie polskie
naśladownictwo końca XI w. CNP 657
Stan zachowania: 3+
7.
Polska, Denar krzy
ż
owy typu VII
krzyż
Cena wywoławcza: 30 zł
Awers: Pastorał zwrócony krzywaśnią w lewo. W otoku:
(...)R E (...) Rewers: Krzyż kawalerski z
Ʌ•Ʌ•
w kątach ramion
krzyża. W otoku: (...) E V(...) Odmiana prawdopodobnie polskiego
pochodzenia z końca XI w. CNP 986
Stan zachowania: 3+/2-
8.
Polska( ?), Denar krzy
ż
owy typu VII
krzyż
Cena wywoławcza: 40 zł
Awers: Pastorał zwrócony krzywaśnią w lewo. W otoku:
(...) R (...) Rewers: Krzyż kawalerski z
Ʌ•Ʌ•
w kątach ramion
krzyża. Legenda nieczytelna, odmiana prawdopodobnie polskiego
pochodzenia z końca XI w.
Stan zachowania: 3+
9.
Cena wywoławcza: 30 zł
Polska dzielnicowa, Brakteat ko
ł
o o 6 szpr ychach
koł
Ładny
egzemplarz. Patyna, nalot. Awers: koło o 6 szprychach;
Srebro,
średnica
15 mm, waga 0,22 g. Przyłęk 61 var, Sarbsk 21 var
Stan zachowania: 2/2+
10.
Cena wywoławcza: 200 zł
Polska dzielnicowa, Brakteat gwiazda, pod ni
ą
ł
ksi
ężyc
nią pół księż yc
Ładny
i ciekawy typologicznie egzemplarz. Awers: gwiazda, pod nią
półksiężyc; Srebro,
średnica
15 mm, waga 0,17 g. Kopicki 304c,
Przyłęk 50
Stan zachowania: 2-
11.
Cena wywoławcza: 100 zł
W ielkopolska lub
Ś
l
ą
sk, Henr yk III( ?), Brakteat He
ł
m
Heł
garnkowy z piórami
Bardzo
ładnie
zachowany ekstremalnie rzadki typologicznie. Patyna,
nalot. Minimalne ubytki kołnierza. Awers: hełm garnkowy z piórami;
Srebro,
średnica
~17,5 mm, waga 0,27 g. Kopicki -, Przyłęk 58
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
12.
Polska dzielnicowa, Brakteat
Patyna, nalot.
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 50 zł
13.
Polska dzielnicowa, Brakteat
Czytelny egzemplarz, patyna.
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 30 zł
14.
Ludwik W
ę
gierski, Pu
ł
o ruskie
Puł
Identyfikowalny stan zachowania, gruba patyna.
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 50 zł
15.
W
ł
adys
ł
aw II Jagie
łło,
ł
grosz bez daty, Kraków
adysł
Jagiełł o, Pół
Ładnie
wybity egzemplarz. Patyna, nalot. Kopicki 374
Stan zachowania: 3/3+
Cena wywoławcza: 50 zł
16.
W
ł
adys
ł
aw II Jagie
łło,
ł
grosz bez daty, Kraków - litera F
adysł
Jagiełł o, Pół
i
Czytelny egzemplarz, patyna. Kopicki 374
Stan zachowania: 3/3+
17.
Cena wywoławcza: 50 zł
W
ł
adys
ł
aw II Jagie
łło,
ł
grosz bez daty, Kraków - N
adysł
Jagiełł o, Pół
Naturalny egzemplarz. Patyna, nalot. Odmiana z literą N pod koroną.
Stan zachowania: 3/3+
Cena wywoławcza: 50 zł
18.
W
ł
adys
ł
aw II Jagie
łło,
ł
grosz bez daty, Kraków - O pod
adysł
Jagiełł o, Pół
koron
ą
WLADISLA
koroną
Naturalny egzemplarz. Patyna, nalot. Odmiana z literą O pod koroną
i WLADISLA w legendzie.
Stan zachowania: 3/3+
Cena wywoławcza: 100 zł
Zgłoś jeśli naruszono regulamin