RDA Aukcja_III.pdf

(181389 KB) Pobierz
Rzeszowski Dom Aukcyjny
III Aukcja - numizmatyka
13/4/2019
1.
Adolph E. Cahn, Münzen und Medaillen aus dem Besitz
des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg
Aukcja 26 październik 1926. Na tablicach zdjęcia kilku bardzo
ładnych
i rzadkich monet z Gdańska.
Stan zachowania: poprawny
2.
Cena wywoławcza: 10 zł
Deutsche Münzen, Gesammelte Aufsätze zur Geschichte
des deutschen Münzwesens, Band 2
Historia monet niemieckich wybrane zagadnienia - autor J.Menadier
Wydanie drugie Berlin 1892/1922 Bardzo ciekawa pozycja z
wspaniałą proweniencją - Ex librisy: Herkeling, L. Kokociński, D.
Gołek.
Stan zachowania: dobry
3.
Cena wywoławcza: 50 zł
Deutsche Munzen, Gesammelte Aufsätze zur Geschichte
des deutschen Münzwesens. Band 4
Historia monet niemieckich wybrane zagadnienia - autor J.Menadier
Wydanie czwarte Berlin 1898. Bardzo ciekawa pozycja z wspaniałą
proweniencją - Ex librisy: L. Kokociński, A. Gupieniec, D. Gołek.
Stan zachowania: dobry
4.
Cena wywoławcza: 50 zł
Jan Litwi
ń
ski, Album pieni
ę
dzy papierowych polskich z
Litwiń
pienię
roku 1794
Wydanie drugie - Kraków 1908. Ciekawe opracowanie w formie
broszury, nie wszystkie strony rozcięte.
Stan zachowania: dobry
Cena wywoławcza: 50 zł
5.
Karol Beyer, Or yginalne tablice do skorowidza monet
polskich
Oryginalny zestaw tablic do katalogu Karola Beyera - Skorowidz
monet polskich od 1506 do 1825. Szesnaście pierwszych rytował
Adolf Fryderyk Dietrich, pozostałe zostały już wykonane techniką
litograficzną, w zakładzie warszawskim Juliusza Flecka. Beyer,
przystępując do ogłoszenia swego dzieła drukiem, rozpoczął
realizację części ilustracyjnej: od odbicia w nakładzie ok. 100 egz.
wspomnianych 28 tablic z rycinami monet polskich”. Beyer nie
zdołał doprowadzić przedsięwzięcia do końca. Po jego
śmierci
W.
Bartynowski i I. Polkowski wydali w 1880 „Skorowidz monet
polskich” z materiałów zgromadzonych przez Beyera. Katalog
wymieniony w: "Biografia Numizmatyki Polskiej" M. Gumowski poz.
2667, "Biografia Numizmatyki Polskiej" Antoni Ryszard str.12.
Olbrzymiej rzadkości pozycja. Tablice w ogólnie dobrym stanie,
jedynie uszkodzenia widoczne na okładce w postaci naddarć na
grzbiecie i pęknięć wewnętrznej pierwszej pustej strony.
Stan zachowania: dobry
6.
Cena wywoławcza: 100 zł
Kur t Regling, Die antiken münzen nach Alfred von Sallet
Wydanie drugie - 1922 Berlin i Lipsk. Ex Libris: J. Pilikowskiego
Stan zachowania: dobry
Cena wywoławcza: 10 zł
7.
Ludwik Piotrowicz,
rzymskich w Polsce
Nowe
znaleziska
z
ł
otych
monet
Lekko uszkodzona okładka. Wydanie - Kraków 1936
Stan zachowania: poprawny
8.
Cena wywoławcza: 20 zł
Marian Gumowski, Boles
ł
aw Chrobr y w Czechach, Denar y
Bolesł
Ś
w. Wojciecha
Odbitka z Wiadomości Numizmatyczno - Archeologicznych TOM
XVI - rocznik 1934. Wydanie - 1935 Kraków.
Stan zachowania: dobry
9.
Cena wywoławcza: 50 zł
Marian Gumowski, Pieni
ą
dz papierowy polski odrodzonej
Pienią
Odbitka artykułu z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych
TOM XX - Rocznik 1938/39. Wydanie - 1939 Kraków.
Stan zachowania: dobry
Cena wywoławcza: 50 zł
10.
Marian Gumowski, Wp
ł
ywy polskie na pieni
ężne
stosunki
Wpł
pienięż ne
Ś
l
ą
ska w pier wszej po
ł
owie XVI wieku
poł
Późniejsza oprawa. Wydanie - 1915 Kraków Ex Libris L. Kokociński.
Stan zachowania: dobry
11.
Roman
Grodecki,
Pocz
ą
tki
Począ
pa
ń
stwowego w Polsce
pań
Cena wywoławcza: 50 zł
pieni
ężnego
pienięż nego
skarbu
Odbitka z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych TOM XV
Rocznik 1933. Wydanie - Kraków 1934.
Stan zachowania: dobry
12.
Cena wywoławcza: 50 zł
Roman Grodecki, Pojawienie si
ę
groszy czeskich w Polsce
się
Odbitka z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych TOM
XVIII Rocznik 1936. Wydanie - Kraków 1937
Stan zachowania: dobry
13.
Cena wywoławcza: 20 zł
Rudolf M
ę
kicki, Mennica Lwowska w latach 1656-1657
Ciekawa i rzadka pozycja w formie 19 stronicowej broszury.
Wydanie - Lwów 1932
Stan zachowania: dobry
14.
Cena wywoławcza: 10 zł
V iktor Katz, O Chronologii Denaru Boleslava I a Boleslava
II
Ponownie oprawione. Zawiera 123 strony i 5 tablic. Wydanie -
Praga 1935
Stan zachowania: poprawny
15.
Cena wywoławcza: 50 zł
W iadomo
ś
ci Numizmatyczno-Archeologiczne, kompletny
iadomoś
rok 1902 nr 1,2 i 3, 4
Wiadomości z zachowanymi okładkami wydawniczymi - okładki
nieco pokruszone, wnętrze w stanie bardzo dobrym. Kompletny
Rocznik.
Stan zachowania: poprawny
16.
Cena wywoławcza: 50 zł
Zbigniew Kami
ń
ski, Pieni
ą
dze, ich powstanie, rozwój i
Kamiń
Pienią
stan dzisiejszy
Wydanie w formie broszurki 85 x 130 mm, 53 strony. Wydanie -
1901 Warszawa.
Stan zachowania: dobry
Cena wywoławcza: 10 zł
Zgłoś jeśli naruszono regulamin