Cyberbezpieczenstwo wyzwaniem XXI wieku.pdf

(1957 KB) Pobierz
Cyberbezpieczeństwo
wyzwaniem XXI wieku
Cyberbezpieczeństwo
wyzwaniem XXI wieku
Redakcja naukowa
Tomasz Dębowski
ARCHAEGRAPH
Wydawnictwo Naukowe
Redakcja naukowa
Tomasz Dębowski
Recenzent
Prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
Uniwersytet Zielonogórski
Skład i korekta redakcyjna
Karol Łukomiak
Projekt okładki
Karol Łukomiak
© Copyrights Tomasz Dębowski & authors
ISBN: 978-83-66035-02-7
(Książka)
ISBN: 978-83-66035-03-4
(Ebook)
ArchaeGraph
Wydawnictwo Naukowe
Łódź – Wrocław 2018
Zgłoś jeśli naruszono regulamin