Żadan Serhij - Internat.pdf

(1372 KB) Pobierz
Serhij Żadan
Internat
Przełożył Michał Petryk
Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im
przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie
publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to
dzieło. A kopiując ją, rób to jedynie na użytek osobisty.
Tytuł oryginału ukraińskiego І�½тер�½ат
Projekt okładki Patryk Mogilnicki
Projekt typograficzny Robert Oleś / d2d.pl
© The original Ukrainian edition was first published in Meridian Czernowitz, Chernivtsi in 2017
© Serhij Zhadan 2017
© Suhrkamp Verlag Berlin 2018
All rights reserved and controlled by Suhrkamp Verlag Berlin
Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Czarne, 2019
Copyright © for the Polish translation by Michał Petryk, 2019
Redakcja Tomasz Zając
Korekta d2d.pl
Redakcja techniczna Robert Oleś / d2d.pl
Skład Alicja Listwan / d2d.pl
Skład wersji elektronicznej d2d.pl
ISBN 978-83-8049-834-1
WYDAWNICTWO CZARNE
sp. z o.o.
czarne.com.pl
Redakcja: Wołowiec 11, 38-307 Sękowa
redakcja@czarne.com.pl
Wołowiec 2019
Wydanie
I
Spis treści
Strona tytułowa
Strona redakcyjna
Dzień pierwszy
Dzień drugi
Dzień trzeci
Zgłoś jeśli naruszono regulamin