Wanda - Czwarta lekcja świadomości 2019.12.13.txt

(1 KB) Pobierz
Podstawš medytacji, pracy nad sobš jest absolutny komfort ciała.
Interpretowanie symboli obrazujšcych wnętrze Wandy.
Zmiana zapisów powstałych na skutek poparzenia.
Aby naprawić swój zmienny charakter wprowad planowanie i harmonogram zajęć na dany dzień.
Usunięcie przeszkadzajšcego, dręczšcego programu.
Uwolnienie z drzewa rodowego programu pojawiajšcego się pod symbolem licznych żmij.
Badanie przestrzeni Wandy na poziomie kolorów.
Uzdrowienie energetyczne, emocjonalne.
Osišgnięcie stanu medytacyjnego, pozbawionego myli.
Aby osišgnšć stabilny stan tzw.owiecenia należy ić kroczek po kroczku; najpierw rozwišzać wszystko na poziomie materii, duchowoci, energii i na poziomie emocji.
Najlepszš naukš wiadomoci jest uczenie się na sobie poprzez dowiadczenie.
Zgłębianie czym jest niebyt.
Jako istota niewiadoma mylała że ty generujesz myli, jako istota wiadoma wiesz, że myli nie sš twoje. Na jakim poziomie wibracji jeste takie myli przycišgasz.
wiadoma istota zwraca uwagę na tzw.dobre myli tym samym przycišgajšc do swojego fizycznego dowiadczania dobre zdarzenia; wiedzšc, że za uwagš podšża energia.
Wzrastajšc w wiadomoci zaczynasz dokonywać dopiero wiadomego, odpowiedzialnego wyboru na czym koncentrujesz uwagę, czyli zasilasz własnš energiš; to manifestuje się jako twoje dowiadczenie.
Uwalniajšc się z nabytych programów, zmieniasz własnš energetykę, wychodzšc z niewiadomych wzorców, schematów powielajšcych dowiadczania.
Im więcej usuniesz z siebie programów, tym więcej tworzysz przestrzeni na nowš jakoć, wiadomoć rozbudowuje się w swej pustce, głębi. Powracasz do sedna kim jeste w swej istocie.
Aby pomagać ludziom trzeba dojć do sedna problemu, prawdy, bez oceniania i schematów.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin