Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz - Słownik Wiedzy o Filmie.pdf

(71408 KB) Pobierz
słownik wiedzy
Dzielna telegrafistka (1911)
Narodziny narodu (1915)
Nietolerancja (1916)
Złamana lilia (1919)
Czyż życie nie jest piękne? (1924)
Troski szatana (1926)
Walka (1931)
Ślepi mężowie (1919)
Wampir albo dziwna przygoda Davida
Graya (1932)
Dzień gniewu (1943)
Słowo (1954)
Gertruda (1961)
Pająki (1919)
śmierć (1921)
Dr Mabuse (1922)
Nibelungi (1924)
Metropolia (1926)
M - Morderca (1931)
Testament doktora Mabuse (1932)
Diabelski paszport (1920)
Szalone żony (1922)
Chciwość (1923-1925)
Wesoła wdówka (1925)
Marsz weselny (1928)
Królowa Kelly (1929)
Krok w noc (1921)
Zamek Vogelód (1921)
Nosferatu - symfonia grozy (1922)
Czarcie pole (1922)
Dziewczynka z zapałkami (1929)
Suka (1931)
Pani Bovary (1933)
Zbrodnia pana Lange (1935)
Ludzie z zaułka (1936)
Towarzysze broni (1937)
Bestia ludzka (1938)
Lampart (1963),
Obcy (1967)
Zmierzch bogów (1969)
Śmierć w Wenecji (1971),
Chłopiec o zielonych włosach (1948)
Inspektor Morgan prowadzi śledztwo
(1958)
Betonowa dżungla (1960)
Wypadek (1967)
Posłaniec (1970)
Don Giovanni (1979)
Co może kaprys kobiety? (1923)
Portier z hotelu Atlantic (1924)
Faust (1926)
Strajk (1924)
Charlie kelnerem (1914)
Charlie włóczęga (1915)
Emigrant (1917)
Brzdąc (1921)
Paryżanka (1923)
Gorączka złota (1925)
Światła wielkiego miasta (1931)
Dyktator (1940)
Światła rampy (1952)
Męczeństwo Joanny d’Arc (1927)
Pies andaluzyjski (1928)
Ziemia bez ehleba (1932)
Kobieta bez miłości (1951)
Anioł zagłady (1962)
Dziennik panny służącej (1964)
Dyskretny urok burżuazji (1972)
La strada (1954)
Słodkie życie (1959)
Osiem i pół (1962)
Klowni (1970)
Rzym (1972)
Amarcord (1973)
Pancernik Potiomkin (1925)
Pąździernik (1927)
Aleksander Newski (1938)
Iwan Groźny (1944)
Testament doktora Cordeliera (1959)
Teatrzyk Jeana Renoira (1971)
Pijany anioł (1948)
Siedmiu samurajów (1954)
Tron we krwi (1957)
Straż przyboczna (1961)
Sobowtór (1980)
R a n (1985)
Pragnienie (1949)
Kobiety czekają (1952)
Siódma pieczęć (1956)
Tam, gdzie rosną poziomki (1957)
Oko dubla (1960)
Goście Wieczerzy Pżńskiej (1962)
Milczenie (1963)
Pokolenie (1954)
Kanał (1956)
Kobiety, kobiety (1985)
Dotyk zła (1958)
Proces (1962)
F jak fałszerstwo (1973)
Pętla (1957)
Pożegnania (1958)
Jak być kochaną (1962)
Rękopis znaleziony w Saragossie (1964)
Lalka (1968)
Sanatorium pod Klepsydrą (1973)
Nieciekawa historia (1982)
Pismak (1984)
Obywatel Kane (1941)
Wspaniałość Ambersonów (1942)
Makbet (1948)
Jestem niewinny (1936)
Ministerstwo strachu (1944)
Tysiąc oczu doktora Mabuse (1960)
Dama bez kamelii (1953)
Przygoda (1960)
iNoc (1960)
Zaćmienie (1962)
Czerwona pustynia (1964)
Powiększenie (1966)
Zawód: reporter (1975)
Włóczykij (1961)
Ewangelia według świętego Mateusza
(1964)
Król Edyp (1976)
Medea (1969)
Dekameron (1971)
Opowieści kanterberyjskie (1972)
Kwiat tysiąca i jednej nocy (1974)
M.A.S.H. (1970)
Długie pożegnanie (1973)
NashviUe (1975)
Trzy kobiety (1977)
Dzień weselny (1978)
Wróć do nas, Jimmy Dean (1982)
Pechowcy (1983)
Gracz (1992)
Gosford Pżrk (2001)
Casanova (1976)
Miasto kobiet (1980)
Opętanie (1942)
Ziemia drży (1948)
Dziennik wiejskiego proboszcza (1950)
Ucieczka skazańca (1956)
Kieszonkowiec (1959)
Proces Joanny d’Arc (1960)
Na los szczęścia Baltazarze (1966)
Mouchette (1967) '
Łagodna (1969)
Mroczny przedmiot pożądania (1977)
filmie
>
^
1
Persona (1966)
Fanny i Alexander (1982)
ParkEdukacja
słownik wiedzy
O FILMIE
Joanna Wojnicka
Olga Katafiasz
ParkEdukacja
Projekt okiadki:
Witold Siemaszkiewicz
Projekt układu typograficznego:
Ryszard Bryzek
Opracowanie redakcyjne:
Marcin Siwiec
Dobór ilustracji:
Luba Ristujczina, Marcin Siwiec
Obróbka ilustracji:
Ewa Galczak, Luba Ristujczina
Korekta:
Joanna Balazy
Skład i łamanie:
Elżbieta Wiencek
O Copyright by „Wydawnictwo Park Sp. z o.o."
Bielsko-Biała 2005
Wydanie I
ISBN 83-7266-325-4
„Wydawnictwo Park Sp. z o.o."
ul. Mieszka I 38, 43-300 Bielsko-Biała
tel. dział handlowy (033) 822 97 97
tel./faks (033) 822 90 90, 822 90 80
e-mail: zamowienia@park.pl
www.park.pl
„Wydawnictwo Park Sp. z o.o." posiada certyfikat ISO
Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne SA
Spis treści
W stęp.......................................................................................................................... 5
Część I. Historia .................................................................................................... 13
Kino prym ityw ne.................................................................................................... 15
Szwedzka szkoła filmowa...................................................................................... 26
Niemiecki ekspresjonizm ........................................................................................34
Impresjonizm...........................................................................................................45
Awangarda............................................................................................................... 52
Radziecka szkoła m ontażu..................................................................................... 60
Amerykańskie kino lat dwudziestych.................................................................. 69
Przełom dźw iękowy................................................................................................74
Kino lat trzydziestych............................................................................................. 82
Kino drugiej wojny światowej...............................................................................92
Włoski neorealizm ................................................................................................101
Radzieckie kino odwilżowe.................................................................................. 110
Polska Szkoła Filmowa ........................................................................................118
Kino Japonii...........................................................................................................127
Powojenne kino brytyjskie i am erykańskie....................................................... 137
Nowa Fala w Europie............................................................................................ 143
Kontestacja w kinie................................................................................................156
Kino krajów Europy Środkowej (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte).........162
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte w kinie amerykańskim.......................... 172
Filmowy postmodernizm ................................................................................... 178
Oblicza współczesności......................................................................................... 183
Część
II.
Kino autorów .......................................................................................195
W stęp...................................................................................................................... 197
David Wark Griffith ............................................................................................ 200
Erich von Stroheim .............................................................................................. 204
Friedrich Wilhelm M urnau .................................................................................208
Charlie C haplin..................................................................................................... 213
Carl Theodor Dreyer ............................................................................................ 218
Fritz Lang .............................................................................................................. 222
Jean Renoir ............................................................................................................226
Siergiej Eisenstein..................................................................................................231
Luis Bunuel ...........................................................................................................236
Robert Bresson ...................................................................................................... 240
Luchino V isconti...................................................................................................245
Joseph Losey ........................................................................................................ 250
Akira K urosaw a.............................................................
Michelangelo Antoniom ................................................
Orson Welles .................................................................
Ingmar Bergman ...........................................................
Federico Fellini ...............................................................
Pier Paolo Pasolini .........................................................
Robert A ltm an................................................................
Wojciech Jerzy Has .......................................................
Andrzej W ajda................................................................
Stanley Kubrick .............................................................
Miloś Forman ................................................................
Carlos Saura ..................................................................
Andriej Tarkowski ........................................................
Franęois Truffaut .........................................................
Roman Roman Polański ...............................................
Francis Ford Coppola ....................................................
Krzysztof Kieślowski ....................................................
Peter Greenaway ...........................................................
Werner Herzog ..............................................................
David Lynch .................... ..............................................
Pedro Almodóvar ..........................................................
Jim Jarmusch ...............................................................
Lars von Trier ................................................................
Część III. Kino gatunków ...........................................
W stęp..............................................................................
Film gangsterski, film kryminalny, kino czarne........
Film historyczny ..........................................................
Film wojenny ................................................................
Horror, film grozy.........................................................
Komedia..........................................................................
Melodramat....................................................................
Musical............................................................................
Science fiction.................................................................
Thriller............................................................................
Western ..........................................................................
Część IV. Słownik podstawowych pojęć filmowych
Indeks ............................................................................
.254
.259
.263
.267
.271
.276
.281
.285
.289
.294
.298
.303
.307
.312
.316
.320
.324
.328
.333
.338
.342
.347
.351
355
.357
.360
.369
.374
.378
.386
.391
.397
.402
.408
.412
417
427
Zgłoś jeśli naruszono regulamin