25 lat Zakładów Radiowych Diora (OCR, 300 DPI).pdf

(133583 KB) Pobierz
\
ZAKŁADY RADIOWE
„DIORA"
w latach 1945-1970
25
lat
ZAKŁADÓW RADIOWYCH
„DIORA"
DZIERŻONIÓW 1970
digitalizacja: Marcin Perliński (2019)
Precz z kapitalistycznym zeszmaceniem !!!
'
MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W DZIERŻONIOWIE
WD87691
4?
&
3'
fea/
Obchody 25-lecia powstania Zakładów Radiowych DIORA
pod patronatem
Włodzimierza Sokorskiego
Prezesa Polskiego Komitetu ds. Radia i Telewizji
digitalizacja: Marcin Perliński (2019)
Precz z kapitalistycznym zeszmaceniem !!!
\
<
SŁOWO
WSTĘPNE
Monografię niniejszą oddajemy do rąk Czytelników
w roku jubileuszowym;
w 25-lecie istnienia Zakła­
dów Radiowych D/ORA w Dzierżoniowie.
Ćwierć wieku, to - w wymiarze historycznym
-
niewielki okres czasu; w życiu zakładu jednak
-
wystarczająco długi, by mogły zajść w tym czasie
gruntowne przeobrażenia zmieniające oblicze przed­
siębiorstwa. Zmiany te są tym widoczniejsze, gdy się
zaczyna pracę - jak nasi pionierzy - niemal od zera.
„Trzeba by/o mieć bujną fantazję, żeby wyczarować
sobie obraz przyszłej fabryki na podstawie oglądanej
rzeczywistości"
- pisze jeden z nich. Taki właśnie
zakład - D/ORA - stoi dziś na prastarych, piastow­
skich ziemiach książąt świdnickich, które również
przed 25 laty powróciły na zawsze do Macierzy.
W dniach tego podwójnego jubileuszu, gdy patrzy­
my wstecz i porównujemy to, co zastaliśmy w 1945
roku z obrazem dnia dzisiejszego, możemy śmiało
powiedzieć: nie zmarnowaliśmy naszego 25-lecia.
Czujemy potrzebę utrwalenia tego, czego dokonaliś­
my. Aby nasz wysiłek - polskiego robotnika, tech­
nika, inżyniera - ocalić od zapomnienia, podjęliśmy
się opracowania monografii Zakładów
Radiowych
D/ORA obejmującej łata
1945-1970.
W publikacji
tej usiłowaliśmy
i
przedstawić
ważniej­
organiza­
sze fakty z historii zakładu, z działalności
cji polityczno-społecznych
du, nakreślić perspektywy
li załogi
DIORY.
zadania staraliśmy się
każdego
ekonomiczno-tech­
unowocześnie­
przedstawicie­
wywiązać
zagad­
nicznych, wybrane problemy dnia dzisiejszego zakła­
rozwoju i
nia jego produkcji, przybliżyć sylwetki
Z tego niełatwego
jak najlepiej. Przed opracowaniem
nienia przeprowadzaliśmy
kami opisywanych
sultacji
menty.
Nie sposób przedstawić
ż konieczności
do wszystkich
szereg rozmów z uczestni­
wiele kon­
doku­
rozproszone
wydarzeń, odbyliśmy
i narad, wertowaliśmy
pełny obraz zakładu i jego
zagadnienia
Być może nie
wyrozumia­
negatywna
satysfakcją.
wszystkie problemy, dlatego też niektóre
musieliśmy pominąć.
nazwisk udało nam się dotrzeć, nie
Liczymy na
okaże
się
Jeśli jednak ocena naszej pracy
nie
wszystkie liczby wymienić.
łość Czytelników.
{amatorskiej
przecież)
- będzie to dla nas cenną nagrodą i
Zespół
3
Zgłoś jeśli naruszono regulamin