Lubię to wiek 13-15.pdf

(513 KB) Pobierz
Ten scenariusz przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-15 lat
Lubię to!
Nastolatki w mediach
społecznościowych
• Kilka przydatnych
informacji
• Scenariusz lekcji
• Ocena zajęć
• Materiały
To, co piszę ma znaczenie –
informacje zwrotne w sieci
Autorki: Kinga Sochocka, Karolina Van Laere
Redakcja merytoryczna: Marta Witkowska
To, co piszę ma znaczenie – informacje zwrotne w sieci
Kilka przydatnych informacji
Interakcje z innymi ludźmi nieustannie dostarczają nam informacji o tym, jak to, co robimy
i jak się zachowujemy wpływa na innych. Czasami takie sygnały otrzymujemy nie wprost, np.
w postaci sygnałów pozawerbalnych (spojrzenie, dystans fizyczny, gesty, sposób zachowania
itp.). Zdarza się, że jakiemuś zachowaniu możemy nadać zupełnie inne znaczenie, niż to które
było intencją nadawcy. Najpewniejszym sposobem sprawdzenia, jak należy dany sygnał
odczytywać jest zapytanie się o to wprost, np.
Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że mnie
unikasz. Zastanawiam się, o co chodzi.
Dużo więcej emocji budzi to, co mówimy. Nieodpowiednio sformułowane komunikaty
mogą sprawić, że ktoś poczuje się smutny czy dotknięty. Mogą zatem prowadzić do zranienia
drugiej osoby. Przy odrobinie wysiłku mogą okazać się jednak wzmacniające i motywujące.
Nawet trudne dla kogoś wiadomości można przekazać w możliwie delikatny i empatyczny
sposób. Jeżeli skoncentrujemy się na zachowaniu, na tym, co chcemy, żeby się zmieniło,
jest duża szansa na to, że uda się osiągnąć powodzenie. Formułowanie komentarzy w sposób
nieuwzględniający uczuć osoby, do której mówimy, zwiększa prawdopodobieństwo tego,
że ktoś odpowie nam w podobny sposób, co może się stać zarzewiem konfliktu i trudnej
sytuacji, a także źródłem późniejszego żalu i pretensji.
Informacje zwrotne możemy podzielić na trzy podstawowe rodzaje:
rzeczowe
– zawierają opis sytuacji – mówią o faktach; ten rodzaj informacji zwrotnych
pomaga porównać faktyczne, konkretne zachowanie czy sytuację z oczekiwaniami;
motywujące
– zawierają opis sytuacji i uczuć; ten rodzaj informacji zwrotnych buduje
pozytywne zachowania i wzmacnia samoocenę odbiorcy; jednocześnie tworzy pozytywny
klimat relacji;
rozwojowe
– zawierają opis sytuacji, uczuć i oczekiwań; a pomocą informacji zwrotnych
rozwojowych opisujemy to, co się nam nie podoba/sprawia nam przykrość/złości nas
i jednocześnie określamy nasze oczekiwania; ten rodzaj informacji zwrotnych pomaga
zmieniać zachowanie/sytuację na zgodną z oczekiwaniami/potrzebami, a jednocześnie
nie przyjmuje formy ataku czy agresji wobec drugiej osoby.
Scenariusz lekcji
Uczniowie w trakcie zadań zastanowią się, w jaki sposób to, jak formułujemy informacje
zwrotne, zarówno online, jak i offline, wpływa na drugą osobę. Poznają różne rodzaje
informacji zwrotnych i sposoby ich formułowania.
Cele
wiedzą, że w zależności od tego, co chcą osiągnąć mogą używać różnych informacji
zwrotnych;
wiedzą, że można wypowiadać się krytycznie, ale w grzeczny i nieobraźliwy sposób;
są świadomi tego, że to, jak odnoszą się do siebie nawzajem wpływa na jakość ich relacji.
Przebieg zajęć
Zadanie 1.
CZaS:
25 min
MeTOda:
praca w grupach, praca na forum
POMOCe:
karteczki z informacjami zwrotnymi, arkusze papieru, flamastry, załącznik 1 i 2.
Podziel uczniów na trzy lub pięć grup. Wyjaśnij, że każda z grup otrzyma teraz trzy rodzaje
komunikatów – informacji zwrotnych (załącznik 1.). Zadaniem każdej z grup jest zastanowie-
nie się nad tym, jakie emocje, myśli i zachowanie mogły one uruchamiać u odbiorcy.
Następnie rozdaj każdej z grup duże arkusze papieru i flamastry. Zespoły mają na wykonanie
zadania 10 minut. Po upływie wyznaczonego czasu, każda z grup prezentuje efekty swoich
prac na forum. Porozmawiaj z uczestnikami i uczestniczkami zajęć o tym, w jaki sposób to,
co o sobie słyszymy, wpływa na to, jak się czujemy i zachowujemy.
W drugiej części dyskusji porozmawiaj z nimi o tym, jakie elementy wypowiedzi wpływają na
to, że dany komunikat staje się raniący lub wzmacniający. Pytania pomocnicze, które możesz
zadać w trakcie dyskusji:
Jakie macie wrażenia z przeprowadzonego ćwiczenia?
Czy mieliście jakieś trudności w wyobrażeniu sobie skutków poszczególnych informacji
zwrotnych?
Jak poszczególne informacje zwrotne mogą się odbić na odbiorcach?
Co takiego zawierają w sobie komunikaty, które ranią i takie, które działają budująco?
Na zakończenie ćwiczenia przedstaw schemat formułowania informacji zwrotnych
motywujących i rozwojowych (na podstawie informacji zawartych w załączniku 2.).
Zadanie 2.
CZaS:
20 min
MeTOda:
praca w grupach, praca na forum, miniwykład
POMOCe:
karteczki z informacjami zwrotnymi, arkusze papieru, flamastry
Uczniowie wybierają po jednym poście zamieszczonym w internecie przez wybrana osobę
publiczną, który wydał się im ciekawy. Następnie starają się sformułować informację zwrotną
do autora – rzeczową, motywującą bądź rozwojową. Każda z grup prezentuje swoją pracę
na forum klasy.
W ramach podsumowania zajęć zaakcentuj, że na co dzień warto też dzielić się z rówieśni-
kami pozytywnymi odczuciami. Dzięki temu budujemy przyjazną atmosferę między sobą.
Zwróć uwagę, że czasami może być nam trudno dzielić się z innymi nawet pozytywnymi
odczuciami. Z drugiej strony, jeżeli coś nam się nie podoba czy wzbudza nieprzyjemne
odczucia, można przekazać to w taki sposób, aby nie obrażać drugiej osoby. Nie zawsze
dajemy od razu poznać, że coś nas w wypowiedzi kolegi czy koleżanki zabolało. Takie
umiejętności są przydatne zwłaszcza podczas kontaktów w sieci, kiedy nie mamy dostępu
To, co piszę ma znaczenie – informacje zwrotne w sieci
do innych, pozawerbalnych sygnałów i bazujemy tylko na słowie pisanym. Wówczas trudniej
jest przewidzieć, jak zachowa się druga strona, jak nas zrozumie się i jak poradzi sobie
z pojawiąjącymi się w niej emocjami.
Zadanie dodatkowe
Zadania 3 i 4 można wykorzystać zamiennie z zadaniem 1 lub 2, albo zaplanować kolejną
lekcję dotyczącą komunikacji w świecie online.
Zadanie 3.
CZaS:
25 min
MeTOda:
praca w grupach, praca na forum
POMOCe:
karteczki, długopisy, kleje, arkusze papieru, flamastry, pudełko, załącznik 2.
Rozdaj każdemu uczniowi karteczkę i długopis. Następnie poproś, aby każdy z nich zapisał
na niej przykład komentarza przeczytanego w internecie, który mógł być nieprzyjemny lub
raniący dla odbiorcy. Zapisując przykładowy komentarz nie mogą jednak używać wulgary-
zmów, zwrotów dyskryminujących innych ludzi ze względu na wygląd/kolor skóry itp.
Gdy uczniowie skończą, wrzucają karteczki do przygotowanego pudełka. Następnie podziel
uczestników i uczestniczki na zespoły. Rozdaj każdemu z nich tyle karteczek z zapisanymi
wcześniej komentarzami, ile osób liczy grupa, duży arkusz papieru, flamaster i klej. Poproś,
aby przykleili na nim otrzymane komentarze i spróbowali przeformułować je na rzeczowe,
motywujące lub rozwojowe informacje zwrotne. Na zakończenie zespoły prezentują efekty
swoich prac na forum. W sytuacji, gdy któreś z grup sformułowała w sposób nieprawidłowy
dany komunikat, zastanów się wspólnie z pozostałymi uczestnikami i uczestniczkami, w jaki
sposób można go przeformułować.
Zadanie 4.
CZaS:
15-20 min
MeTOda:
praca indywidualna
POMOCe:
Kartki, flamastry
Przypomnij sobie sytuację, w której ktoś zrobił coś, co wzbudziło w Tobie miłe i niemiłe
odczucia. Spróbuj sformułować odpowiednie informacje zwrotne.
Ocena zajęć
Czy po przeprowadzeniu zajęć uczniowie:
wiedzą, że istnieją różne sposoby na wyrażenie tego, co się czuje i myśli?
rozumieją, że to, w jaki sposób formułujemy informacje zwrotne ma wpływ na drugą
osobę i relację?
potrafią sformułować rzeczową, motywującą i rozwojową informację zwrotną?
Zgłoś jeśli naruszono regulamin