Piła łańcuchowa spalinowa Chainsaw CS52WO-CS580WO.pdf

(2527 KB) Pobierz
PILARKA SPALINOWA
CHAINSAW
ЦЕПНАЯ БЕНЗОПИЛА
CS520-W/O / CS580-W/O
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
OPERATING AND SAFETY INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
POWERED BY:
Nr artykułu
Model
Номер артикула
Mieszanka paliwowa
Pojemność skokowa silnika
Moc silnika
Maksymalna prędkość silnika
Maksymalna prędkość silnika na biegu jałowym
Pojemność zbiornika paliwa
Pojemność zbiornika na olej smarujący łańcuch
Długość prowadnicy
Zębatka
Podziałka łańcucha
Ilość ogniw łańcucha
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L
WA
Zrównoważony poziom drgań, uchwyt przedni-tylny
Poziom ciśnienia akustycznego
Waga netto / brutto
Rok produkcji
CS520-W/O
CS580-W/O
1:25
(np. 100ml oleju na 2,5l benzyny)
52 cm³
58 cm³
2.2 KW / 3.0 KM
2.4 KW / 3.5 KM
11000 obr./min.
3300±300 obr,/min.
550 ml
260 ml
16” (40cm) OREGON
7T x 0.325”
0.325”
66
117dB(A)
7,128 – 6,895 m/s² K = 1,5 m/s²
LpA = 103 (A) K = 4dB
5.7 kg / 6.8 kg
7.0 kg / 8.0 kg
2015
Przed użyciem lub montażem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i użytkowania.
Read this manual and follow all the Safety rules and Operating Instructions before using this
product.
Перед использова�½ием в�½иматель�½о оз�½акомьтесь с да�½�½ой и�½струкцией.
Instrukcja oryginalna // www.aw-narzedzia.com.pl // www.awtools.pl
PL
SPIS TREŚCI
BUDOWA PILARKI SPALINOWEJ
...........................................................................................5
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
.........................................................................6
OBSŁUGA PILARKI SPALINOWEJ
..........................................................................................8
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PALIWA I OLEJU
.....................................................................9
URUCHAMIANIE PILARKI SPALINOWEJ
...........................................................................10
KONSERWACJA PILARKI
........................................................................................................11
UTYLIZACJA I RYZYKO RESZTKOWE
......................................................................... 13-14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
........................................................................................15
OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA URZĄDZENIU
........................................................................40
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
............................................................................................41
GB
CONTENTS
CHAINSAW COMPONENTS
.....................................................................................................17
SAFETY PRECAUTION
..............................................................................................................18
DESCRIPTION OF OPERATION / USE
...................................................................................20
FUEL AND OIL HANDLING
......................................................................................................21
OPERATION
.................................................................................................................................22
MAINTENANCE
...........................................................................................................................23
DISPOSAL AND RESIDUAL RISK
..................................................................................... 25-26
TROUBLESHOOTING CHART
................................................................................................27
EXPLANATION OF SYMBOLS ON THE MACHINE
...........................................................40
EC DECLARATION OF CONFORMITY
.................................................................................41
RUS
СОДЕРЖАНИЕ
УСТРОЙСТВО БЕНЗОПИЛЫ
...............................................................................................29
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
...................................................................31
ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕНЗОПИЛЫ
........................................................................................32
ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
........................................................................33
ЗАПУСК БЕНЗОПИЛЫ
.............................................................................................................34
КОНСЕРВАЦИЯ
.........................................................................................................................35
УТИЛИЗАЦИЯ / ОСТАТОЧНЫЙ РИСК
........................................................................ 37-38
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
...................................................................................39
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА МАШИНЕ
....................................................................40
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
...................................................................................41
P
OLSKI
Instrukcja obsługi i użytkowania
Drodzy Państwo!
Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy dobrego wyboru. Nabyty przez Państwa
sprzęt został zaprojektowany i wyprodukowany według najnowszych technologii gwarantujących
wysoką jakość wykonania oraz niezawodność.
Przed rozpoczęciem użytkowania naszego produktu prosimy o zapoznanie się z procedurami
uruchomienia oraz eksploatacji zawartych w Instrukcji Obsługi i Użytkowania.
Zespół AW-Tools
Symbole ostrzegawcze:
1
- Należy zapoznać się z Instrukcją
obsługi i użytkowania
2
- Należy używać nauszników
ochronnych
3
- Używać rękawic ochronnych
4
- Założyć okulary ochronne
5
- Używać maski ochronnej
6
- Nosić buty ochronne
7
- Trzymać urządzenie oburącz
8
- Nie używać podczas opadów
atmosferycznych
9
- Uwaga! Niebezpieczeństwo
10
- Nigdy nie trzymaj pilarki jedną ręką
11
- Zakaz używania ognia w pobliżu
urządzenia
12
- Zakaz palenia w pobliżu urządzenia
13
- Uwaga! Gorąca powierzchnia
14
- Uwaga! Możliwy odrzut pilarki
15
- Podczas użytkowania pilarki zachować
odpowiedni odstęp
WZÓR TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
Tabliczka znamionowa umieszczona jest na obudowie urządzenia.
Wszystkie informacje w niej zawarte są niezbędne do ustalenia
odpowiednich części zamiennych.
GWARANTOWANY POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ L
WA
-4-
BUDOWA PILARKI SPALINOWEJ
-5-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin