lateralizacja test.pdf

(20 KB) Pobierz
TEST DO BADANIA LATERALIZACJI DZIECI
W WIEKU OD 5 DO 8 LAT.
Test i opis
Badania lateralizacji przeprowadzono w dn. ................................r.
w grupie dzieci 5 – 8 – letnich w Zespole Szkół w Stawkach
im. Marii Danilewicz Zielińskiej.
(w badaniach wykorzystałem Test do badania lateralizacji H. Spionek)
Materiały pomocnicze do przeprowadzenia badania:
- buteleczka z brązowego szkoła po syropie z czerwonym koralikiem
w
środku;
- biała kartka formatu A4 z otworem na
środku
o wymiarach; 1 cm x 1 cm;
- talia kart „Piotruś”- (25 sztuk);
- zegarek ze stoperem;
- piłka gumowa o
średnicy
15 cm;
- klocek drewniany – sześcian o wymiarach: 3 cm x 3 cm x 3 cm.
Grupa badanych dzieci w wieku od .... do .... lat – ...... osób:
1. ....................................... - ...........
2. (nazwisko i imię dziecka) (wiek)
3. ....................................... - ...........
4. ....................................... - ...........
5. ....................................... - ...........
6. ....................................... - ...........
7. ....................................... - ...........
8. ....................................... - ...........
9. ....................................... - ...........
10. ....................................... - ...........
11. ....................................... - ...........
12. ....................................... - ...........
13. ....................................... - ...........
14. ....................................... - ...........
15. ....................................... - ...........
16. ....................................... - ...........
Przebieg badania lateralizacji:
A. Badanie dominacji oka
I Próba:
Poprosiłem dzieci, aby po kolei podchodziły do stolika, na którym stała
buteleczka z koralikiem w
środku.
Poproszono, aby każde z nich postarało się
zobaczyć, co jest w
środku
buteleczki przez wlot do niej,
a nie przez
ścianki.
Nie wolno było powiedzieć głośno, co każde z nich zobaczyło. Obserwując
każde dziecko, zapisywałem, którym okiem „zagląda” do buteleczki.
Wyniki:
1. ...................... – patrzył..................... okiem
2. ...................... – patrzyła....................okiem
3. ...................... – patrzył..................... okiem
4. ...................... – patrzyła................... okiem
5. ...................... – patrzyła................... okiem
6. ...................... – patrzyła................... okiem
7. ...................... – patrzyła....................okiem
8. ...................... – patrzył..................... okiem
9. ..................... – patrzył..................... okiem
10. .................... – patrzyła....................okiem
11. .................... – patrzył..................... okiem
12. .................... – patrzyła....................okiem
13. .................... – patrzył..................... okiem
14. ........... ........ – patrzyła....................okiem
15. ............. ...... – patrzył..................... okiem
16. .................... – patrzyła....................okiem
II Próba
Poprosiłem dzieci, aby każde z nich w kolejności takiej, jaka była w pierwszej
próbie wzięły kartkę papieru i przez otwór w niej spojrzały na obrazek wiszący
na
ścianie
w sali zajęć. Podobnie jak w próbie pierwszej zapisywałem, którym
okiem patrzy każde z nich.
Wyniki:
1. ...................... – patrzył..................... okiem
2. ...................... – patrzyła....................okiem
3. ...................... – patrzył..................... okiem
4. ...................... – patrzyła................... okiem
5. ...................... – patrzyła................... okiem
6. ...................... – patrzyła................... okiem
7. ...................... – patrzyła....................okiem
8. ...................... – patrzył..................... okiem
9. ...................... – patrzył..................... okiem
10. .................... – patrzyła....................okiem
11. .................... – patrzył..................... okiem
12. .................... – patrzyła....................okiem
13. .................... – patrzył..................... okiem
14. .................... – patrzyła....................okiem
15. .................... – patrzył..................... okiem
16. .................... – patrzyła....................okiem
B. Badanie dominacji ręki
I Próba:
Każde z dzieci miało za zadanie z talii kart odkładać na stolik po jednej karcie,
raz prawą, a drugi raz lewą ręką. Dzieci zostały poinformowane,
że
nie muszą
odkładać kart na stolik równo oraz,
że
mają je odkładać jak naj- szybciej. Czas
mierzyłem stoperem, oddzielnie dla każdego odkładania.
Wyniki:
1. ...................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
2. ...................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
3. ...................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
5. ...................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
6. ...................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
7. ...................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
8. ...................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
9. ...................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
10. .................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
11. .................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
12. .................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
13. .................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
14. .................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
15. .................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
16. .................... – ręka prawa:......s. ręka lewa:.......s.
Na podstawie wzoru:
(czas ręki lewej – czas ręki prawej) : czas ręki dominującej obliczymy indeks
przewagi manualnej dla każdego dziecka.
Wyniki:
1. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
2. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
3. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
4. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
5. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
6. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
7. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
8. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
9. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
10. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
11. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
12. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
13. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
14. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
15. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
16. ...................... – (..... - .....) : ..... = .........
II Próba
Poprosiłem, każde z dzieci o to by uniosło rękę do góry (obojętnie którą)
i poruszało nią w nadgarstku w prawo i w lewo tzw. „zabawa w słoneczka”.
Obserwowałem jak szybko tę czynność wykonuje każde z dzieci, a później
poprosiłem o to by zmieniły rękę i ponownie obserwowałem szybkość
wykonywania
ćwiczenia.
Wyniki:
1. ...................... – szybciej…………ręką
2. ...................... – szybciej…………ręką
3. ...................... – szybciej…………ręką
4. .................. .... – szybciej…………ręką
5. .................. .... – szybciej…………ręką
6. .................. .... – szybciej…………ręką
7. ................... ... – szybciej…………ręką
8. ................... ... – szybciej…………ręką
9. ................ ...... – szybciej…………ręką
10. ...................... – szybciej…………ręką
11. ...................... – szybciej…………ręką
12. ...................... – szybciej…………ręką
13. ...................... – szybciej…………ręką
14. ...................... – szybciej…………ręką
15. ...................... – szybciej…………ręką
16. ...................... – szybciej…………ręką
C. badanie dominacji nogi
I Próba
Poprosiłem dzieci, aby kolejno podchodziły do stolika i próbowały kopnąć piłkę
po podłodze tak, by znalazła się ona na drugim końcu sali. Obserwowałem
każde z dzieci i zapisywałem, którą nogą kopie piłkę. Zadanie to każde z dzieci
wykonywało trzykrotnie.
Wyniki: I próba II próba III próba
1. ...................... – …… … nogą …… … nogą …… … nogą
2. ............... ....... – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
3. ................ ...... – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
4. ............... ....... – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
5. .............. ........ – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
6. .............. ........ – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
7. .............. ........ – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
8. .............. ........ – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
9. ................ ...... – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
10. ..................... – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
11. ..................... – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
12. ..................... – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
13. ..................... – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
14. ..................... – ……… nogą …… … nogą …… … nogą
Zgłoś jeśli naruszono regulamin